Thiếu thông tin sẽ cản trở sự phát triển của trái phiếu doanh nghiệp

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Đó là nhận định của ông Nguyễn Lâm Dũng, Ủy viên Ban thường vụ, đồng Trưởng tiểu ban Trái phiếu doanh nghiệp, Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán Ngân hàng Việt Nam thịnh Vượng (VPBS) khi trả lời phỏng vấn của phóng viên.

Thiếu thông tin sẽ cản trở sự phát triển của trái phiếu doanh nghiệp - Ảnh 1
Ông Nguyễn Lâm Dũng
Phóng viên: Thưa ông, hiện VBMA đang được giao xây dựng Trung tâm thông tin Trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Ông có thể cho biết tiến độ và vai trò của Trung tâm này đối với thị trường TPDN hiện nay?

Ông Nguyễn Lâm Dũng: Trong thời gian vừa qua, VBMA đã và đang hoàn tất đề án Trung tâm thông tin TPDN và trình lên cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Chúng tôi kỳ vọng đề án sẽ sớm đi vào triển khai, sau khi có phê duyệt chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là Bộ Tài chính.

Trên thị trường TPDN ở Việt Nam, hiện chưa có một tổ chức nào cung cấp các thông tin chính xác một cách chính thống và đáng tin cậy về giá trị đang lưu hành, số lượng các đợt phát hành trong năm, lãi suất cũng như số lượng giao dịch trên thị trường thứ cấp của TPDN.

Việc thiếu nguồn thông tin chính xác đã gây ra nhiều khó khăn và cản trở đối với sự phát triển của chính thị trường TPDN.

Điều này tạo ra những rào cản đáng kể cho tất cả các bên tham gia thị trường, bao gồm các cơ quan quản lý, các tổ chức phát hành cũng như các nhà đầu tư.

Do đó, sự ra đời của Trung tâm này là rất cần thiết để cải thiện tính minh bạch của thị trường TPDN.

Ông có thể nói cụ thể hơn những cách thức hoạt động và thông tin mà Trung tâm này có thể cung cấp cho DN phát hành, cũng như nhà đầu tư quan tâm?

Mô hình của Trung tâm thông tin TPDN được thiết lập căn cứ vào tình hình thực tế vận hành theo các quy định của pháp luật. Trung tâm là nơi thu thập, tổng hợp và xử lý cơ sở dữ liệu một cách tập trung. Thông tin và dữ liệu được cung cấp bởi Trung tâm thông tin trái phiếu DN có thể chia làm 3 loại như sau:
Thông tin cơ bản phần lớn được sử dụng bởi các cơ quan quản lý, các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư.
Thông tin phục vụ cho hoạt động giao dịch/đầu tư hàng ngày được các giao dịch viên và các nhà đầu tư tổ chức sử dụng.
Các công cụ phân tích nâng cao được sử dụng bởi các giao dịch viên và các cty quản lý quỹ.

Tuy nhiên, với thực tế hoạt động của thị trường TPDN Việt Nam hiện nay, Trung tâm sẽ tập trung vào 2 nhóm thông tin đầu tiên trước, nhóm thông tin sau sẽ được phát triển vào thời điểm thích hợp trong tương lai.

Ông kỳ vọng gì về sự chuyển biến của thị trường từ sự ra đời của Trung tâm Thông tin TPDN?

Từ kinh nghiệm của các nước trong khu vực thì việc ra đời của Trung tâm thông tin TPDN được kỳ vọng sẽ có những hỗ trợ tích cực cho mục tiêu xây dựng, phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam một cách bền vững. Đồng thời, đảm bảo an toàn hệ thống và từng bước tiếp cận với các thông lệ, chuẩn mực quốc tế để trở thành một kênh huy động vốn quan trọng, an toàn, hiệu quả cho nền kinh tế.

Mặt khác, sẽ bảo đảm tính công khai, minh bạch, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường. Đây chính là mục tiêu mà thị trường trái phiếu của chúng ta đang hướng tới.

Tuy nhiên, cần phát triển thị trường trái phiếu chính phủ làm nền tảng để thúc đẩy sự phát triển của thị trường TPDN, xây dựng được đường cong lãi suất đáng tin cậy, thiết lập tổ chức định mức tín nhiệm và các quy định về công bố thông tin của nhà phát hành cho nhà đầu tư cũng như hoàn thiện khung pháp lý và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư.

Năm 2013, càng về thời điểm cuối năm, thị trường TPDN ghi nhận nhiều hơn các DN có kế hoạch phát hành trái phiếu. Ông có nhận định thế nào về mức độ thành công của các đợt phát hành này?

Mức độ thành công của một đợt phát hành không chỉ phụ thuộc vào lãi suất, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào uy tín DN, kế hoạch sử dụng vốn của đợt phát hành.

Các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp rất quan tâm đến sức khỏe tài chính của DN và khả năng thu hồi vốn để quyết định đầu tư. Do đó, đối với các tổ chức có uy tín trên thị trường thì khả năng thành công của các đợt phát hành là cao.

Cũng tại thời điểm này, thị trường TPDN đang ghi nhận sự tham gia khá tích cực của các ngân hàng thương mại (là chủ thể phát hành). Ông có bình luận gì về hiện tượng này?

Theo tôi, thời điểm hiện tại các ngân hàng không có nhu cầu phát hành trái phiếu do tăng trưởng tín dụng từ đầu năm đến nay thấp. Cộng thêm vào đó, lãi suất huy động từ dân cư hiện tại đang tương đối thấp - đây là kênh huy động hiệu quả của các Ngân hàng thương mại.

Việc các Ngân hàng thương mại huy động trái phiếu trong thời điểm hiện tại có thể nhằm mục đích cải thiện tỷ lệ an toàn vốn, hoặc để chuẩn bị nhu cầu vốn trung và dài hạn nhằm đón đầu cho sự tăng trưởng tín dụng vào thời điểm cuối năm nay, hoặc đầu năm sau.

Xin cảm ơn ông!