Tiếp tục ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Tiếp tục ổn định thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Theo báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), các giải pháp để tiếp tục ổn định thị trường và việc xử lý các vi phạm, trên thị trường TDPN riêng lẻ 10 tháng đầu năm, có 70 doanh nghiệp phát hành với khối lượng 180,4 nghìn tỷ đồng (giảm 45,1% so cùng kỳ năm 2022); khối lượng mua lại trước hạn là 190,7 nghìn tỷ đồng (tăng 30,2% so cùng kỳ năm 2022).
Phải ưu tiên tăng “chất” cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Phải ưu tiên tăng “chất” cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh – Tổng Thư ký Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho rằng, việc tăng chất cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) không thể là hành động trong "ngày một ngày hai" mà phải cần có một quá trình xây dựng và hình thành văn hóa thị trường về tính chuyên nghiệp, minh bạch của doanh nghiệp phát hành.
Nhà đầu tư sẽ ưu tiên chọn trái phiếu doanh nghiệp tốt và an toàn

Nhà đầu tư sẽ ưu tiên chọn trái phiếu doanh nghiệp tốt và an toàn

"Ánh sáng dưới đường hầm" thật sự đã xuất hiện với thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Sau hơn một năm ròng rã cùng hàng loạt nỗ lực "gạn đục, khơi trong" của các bên liên quan, nhà đầu tư đang quay lại với trái phiếu doanh nghiệp - sân chơi đầy hấp dẫn trên thị trường tài chính.