Thời hạn xử phạt vi phạm hành chính tính cả ngày lễ, ngày nghỉ

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Tổng cục Hải quan vừa có công văn trả lời Cục Hải quan An Giang và Cục Hải quan Đắk Lắk về những thắc mắc liên quan đến việc thực hiện xử phạt vi phạm hành chính (VPHC).

Thời hạn xử phạt vi phạm hành chính tính cả ngày lễ, ngày nghỉ
Theo quy định tại Luật Xử lý VPHC thì thời hạn xử phạt được tính liên tục, không trừ ngày lễ, ngày nghỉ. Ảnh: Đăng Nguyên.
Cục Hải quan An Giang thắc mắc, trường hợp sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, cơ quan Hải quan đã mời nhưng đương sự vi phạm cố tình trốn tránh, không đến để hợp tác làm việc thì thời gian trốn tránh có được trừ đi không; hay quy định về việc trừ thời gian trốn tránh chỉ được áp dụng cho quy định về thời hiệu xử phạt; trường hợp thời điểm hết hạn ra quyết định xử phạt rơi vào ngày lễ, ngày nghỉ dài ngày thì xử lý như thế nào.

Trả lời vướng mắc này, Vụ Pháp chế (Tổng cục Hải quan) cho biết, theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý VPHC quy định về thời hiệu xử phạt VPHC. Theo đó, điểm d Khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý VPHC quy định “Trong thời hạn được quy định tại điểm a và điểm b khoản này mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt”. Như vậy, quy định nêu trên chỉ được áp dụng cho thời hiệu xử phạt VPHC, không được áp dụng cho thời hạn xử phạt. Theo đó, Cục Hải quan An Giang thực hiện đúng quy định về thời hạn xử phạt quy định tại Điều 66 Luật Xử lý VPHC.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Luật Xử lý VPHC thì thời hạn xử phạt được tính liên tục, không trừ ngày lễ, ngày nghỉ. Do vậy, trường hợp thời điểm hết hạn ra quyết định xử phạt rơi vào ngày lễ, ngày nghỉ dài ngày, để đảm bảo thời hạn ra quyết định xử phạt đúng quy định pháp luật, đơn vị đang thụ lý vụ việc xem xét ra quyết định xử phạt trước thời điểm nghỉ lễ.

Cùng có thắc mắc về việc ra quyết định xử phạt VPHC, Cục Hải quan Đắk Lắk băn khoăn, trường hợp đã lập biên bản VPHC nhưng không ra quyết định xử phạt do thuộc trường hợp không xử phạt thì có phải ra quyết định không xử phạt hay không và theo biểu mẫu nào.

Theo Tổng cục Hải quan, Trường hợp này không ra quyết định không xử phạt. Công chức thụ lý vụ việc lập báo cáo tổng hợp nêu căn cứ không xử phạt trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và lưu hồ sơ vụ việc.