Thông điệp của Chính phủ gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư

Theo TTVN

Chính phủ đã đồng ý với Hiệp hội các ngành hàng năm 2013 chỉ tăng lương tối thiểu 17-18% thay vì tăng 22-25% như lộ trình, năm 2013 sẽ trình Quốc hội sửa Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp...

Thông điệp của Chính phủ gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư
Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Văn Ninh

Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Văn Ninh sáng nay đã có vài lời chia sẻ với các doanh nghiệp (DN) và cộng đồng Nhà đầu tư trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2012 (VBF).

Bài phát biểu của ông Ninh đại diện cho thông điệp Chính phủ Việt Nam. Theo đó, Chính phủ cảm ơn các kiến nghị và góp ý thẳng thắng của Nhóm các nhà đầu tư, Chính phủ Việt Nam sẽ lắng nghe các ý kiến chính đáng này và sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể.

Về những vấn đề chung, theo ông Ninh, Chính phủ Việt Nam khẳng định trong dài hạn và trong trung hạn sẽ tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động mọi nguồn lực đảm bảo tăng trưởng nhanh và bền vững. Tuy nhiên trong ngắn hạn trước mắt Chính phủ Việt Nam ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng hợp lý và duy trì an sinh xã hội, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững trong tương lại.

Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến DN và các nhà đầu tư, coi các nhà đầu tư là nhân tố của sự phát triển của Việt Nam, Chính phủ luôn coi khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của chính mình.

Về các vấn đề cụ thể, Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện cho các DN vượt qua khó khăn và phát triển sản xuất kinh doanh, trong đó có vấn đề tiếp cận vốn, lãi suất. Chính phủ sẽ điều hành theo xu hướng lạm phát giảm và xem xét giảm lãi suất theo xu hướng đó.

Việc cơ cấu lại nợ, giải quyết nợ xấu đã đang và sẽ làm một cách quyết liệt, Chính phủ Việt Nam khẳng định điều này hoàn toàn có thể làm được.

Chính phủ sẽ hạn chế tăng chi phí cho DN trong đó có cả thuế và phí. Về thuế Chính phủ Việt Nam đã có lộ trình cải cách thuế đến 2015, trong lộ trình đó sẽ giảm thuế. Trước mắt, thuế thu nhập doanh nghiệp có lộ trình 2015-2020, năm 2013 sẽ trình Quốc hội sửa luật thuế thu nhập DN trong đó hạ thuế, ngoài ra xem xét các khoản phí và lệ phí theo hướng không tăng gánh nặng cho DN.

Về lương, hiện nay lương tối thiểu của VN rất thấp nên có nhiều DN lợi dụng làm cho tiền lương ở các DN rất thấp gây khó khăn cho người lao động. Tiền lương tối thiểu ở Việt Nam nếu theo lộ trình đến năm 2015-2016 mới đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho người lao động, theo đó thì năm 2013 Chính phủ sẽ điều chỉnh tăng lương 22-25%.

Nhưng vừa qua Chính phủ đã nhận được đơn của các Hiệp hội ngành hàng kiến nghị với Chính phủ chỉ tăng trong khoảng 17-18% và ngày hôm qua Chính phủ đã chấp thuận đề nghị này.

Theo ông Vũ Văn Ninh, với mức tăng 17-18% lương tối thiểu thì chỉ có 6,6% số doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh lương tối thiểu vì lương tối thiểu hiện nay (năm 2012) thấp hơn lương tối thiểu 2013 và phần chi phí tăng thêm không đến 1%. Điều này cho thấy không phải do điều chỉnh lương tối thiểu ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp.

Về việc quản lý giá, sẽ kiên trì điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.

Về cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Chính phủ sẽ cơ cấu lại DNNN, một là đặt DNNN trong môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh, sắp xếp lại DNNN cổ phần hóa với quy mô sẽ giữ lại số lượng nhỏ DNNN trong các lĩnh vực độc quyền nhà nước còn lại cổ phần hóa hết trong năm 2015-2020.

Ngoài ra Chính phủ cũng tăng cường giám sát kiểm tra thanh tra, đổi mới quản trị DN, cải cách hành chính…