Thống nhất thực hiện trường hợp quá thời hạn lưu giữ của hàng tạm nhập tái xuất

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Để thống nhất thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát và thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, ngày 17/9/2013, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh thành phố xử lý một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 59/2013/TT-BTC ngày 08/5/2013 của Bộ Tài chính.

Thống nhất thực hiện trường hợp quá thời hạn lưu giữ của hàng tạm nhập tái xuất
Ứng dụng phần mềm quản lý kho ngoại quan mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và cơ quan Hải quan. Nguồn: internet

Cụ thể như sau:

- Về việc sử dụng 03 biên bản bàn giao theo quy định tại khoản 7 Điều 10, Tổng cục Hải quan đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập lưu 01 biên bản bàn giao vào hồ sơ để theo dõi và giao 02 biên bản cho người khai hải quan kèm bộ hồ sơ hải quan để chuyển đến cửa khẩu xuất.

Khi hàng hóa đã được thương nhân tập kết đầy đủ tại cửa khẩu xuất, Chi cục Hải quan cửa khẩu tái xuất kiểm tra, đối chiếu tình trạng niêm phong hải quan, xác nhận thông tin và trình lãnh đạo Chi cục ký, đóng dấu xác nhận bên cạnh chữ ký và dấu của công chức thừa hành trên 02 biên bản bàn giao.

Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất lưu 01 biên bản vào hồ sơ,  fax cho Chi Cục tạm nhập 01 biên bản bàn giao để biết và giao cho người khai hải quan 01 biên bản bàn giao đã xác nhận để nộp cho Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập để thanh khoản hồ sơ.

- Việc xử lý hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tồn đọng quá thời hạn lưu giữ tại Việt Nam:

Hết thời hạn hàng hóa được phép lưu giữ tại Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập thông báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu tái xuất biết và nắm thông tin về tình trạng hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa chưa xuất hoặc chưa xuất hết thì Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập chủ trì để tiếp nhận hàng hóa đã quá thời hạn lưu giữ tại Việt Nam và thực hiện thủ tục tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu tạm nhập hoặc tịch thu, tiêu hủy theo quy định.

Thời gian vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu tái xuất đến cửa khẩu tạm nhập không quá 05 ngày. Trường hợp quá thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn lưu giữ mà doanh nghiệp không đưa hàng về cửa khẩu tạm nhập để tái xuất thì Chi Cục Hải quan cửa khẩu tái xuất thực hiện tịch thu, xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập. Văn bản quy định cụ thể trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập và Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm xuất, Đội Kiểm soát hải quan…

- Trường hợp quá thời hạn gửi kho ngoại quan (kể cả thời gian gian hạn): Đối với hàng hóa quá thời gian gửi kho ngoại quan, trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn gửi kho, doanh nghiệp phải tái xuất ra khỏi Việt Nam qua cửa khẩu tạm nhập, không được phép tái xuất qua cửa khẩu khác cửa khẩu tạm nhập. Hàng hóa không tái xuất sẽ bị tịch thu và xử lý theo quy định. Nếu phải tiêu hủy, chi phí tiêu hủy được trích từ số tiền ký quỹ đặt cọc của doanh nghiệp.

Ngoài ra, văn bản cũng hướng dẫn về việc báo cáo định kỳ với hàng tạm nhập tái xuất, trường hợp thay đổi cửa khẩu tái xuất đã ghi trên tờ khai xuất khẩu, gia hạn gửi kho ngoại quan, kiểm tra thực tế đối với các lô hàng gửi kho ngoại quan, thời điểm từ chối nhận hàng,…