Thu nhập chi trả vào tháng 1/2013 phải tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2013

Theo Báo đầu tư

Thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh trước tháng 12/2012 được chi trả vào tháng 1/2013 thì tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2013 để quyết toán thuế trong năm 2013.

Thu nhập chi trả vào tháng 1/2013 phải tính thuế Thu nhập cá nhân năm 2013
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2012 vừa được Tổng cục Thuế gửi cơ quan Thuế các địa phương thì cá nhân có thu nhập bình quân năm 2012 đến 5 triệu đồng/tháng sẽ được miễn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) 6 tháng cuối năm 2012.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh trên 5 triệu đồng/tháng vẫn phải nộp thuế bình thường. Số thuế phải nộp được xác định bằng thu nhập bình quân tháng nhân với thuế suất lũy kế nhân với 12 tháng. Trường hợp tiền lương, tiền công phát sinh trước tháng 12/2012, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế vào tháng 1/2013 thì tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2013 để quyết toán thuế trong năm 2013.

Cũng theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế đều phải thực hiện khai quyết toán thuế. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh thực hiện quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp hoặc có yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ sau. Cá nhân chưa có mã số thuế trong năm 2012 vẫn được hoàn thuế nếu có mã số khi thực hiện quyết toán thuế (trước ngày 1/4/2013).

Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán đã đăng ký nộp thuế TNCN với cơ quan Thuế theo thuế suất 20% tính trên thu nhập tính thuế có nghĩa vụ thực hiện quyết toán thuế nếu số thuế phải nộp tính theo thuế suất 10% (giảm 50%) lớn hơn tổng số thuế đã tạm khấu trừ theo thuế suất 0,05% (giảm 50%) trên giá chuyển nhượng chứng khoán hoặc có yêu cầu hoàn số thuế nộp thừa hoặc bù trừ vào kỳ sau.

Trường hợp cá nhân trong năm có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì khi khấu trừ thuế hàng tháng được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng ký giảm trừ; khi quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng.

Nếu cá nhân chỉ có duy nhất một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong năm 2012 thì ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phải nộp Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN; bản chụp hóa đơn chứng từ chứng minh các khoản giảm trừ như chứng từ đóng góp từ thiện, nhân đạo khuyến học (nếu có) cho tổ chức trả thu nhập.

Ông Trần Văn Phu, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, mặc dù thực hiện miễn thuế cho cá nhân có thu nhập chịu thuế ở bậc 1 (tối đa 5 triệu đồng/tháng) và giảm 50% thuế đối với thu nhập từ chứng khoán trong 6 tháng cuối năm nhưng năm 2012, sắc thuế này vẫn thu về cho ngân sách 44.971 tỷ đồng, chỉ giảm 2,9% so với dự toán (46.333 tỷ đồng), nhưng tăng 17% sơ với số thu năm 2011.

Năm 2013, Quốc hội giao ngành Thuế thu từ thuế TNCN 54.861 tỷ đồng, tăng 22% so với số thu năm 2012. “Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề với ngành Thuế, nhưng ngành Thuế vẫn phải cố gắng để đạt và vượt số thu đã được Quốc hội giao”, Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn chỉ đạo.

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, tổng số người nộp thuế được cấp mới mã số thuế TNCN năm 2012 vào khoảng 15,1 triệu chiếm 98,6% tổng số mã số thuế được cấp mới, nâng tổng số mã số thuế TNCN được cấp lên khoảng 26,4 triệu.