Thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội hưởng thuế suất thuế TNDN 10% từ ngày 1/7/2013

Theo Đầu tư Chứng khoán

Được giảm giãn thuế, thay đổi tiến độ nộp tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất, tiếp cận với vốn tín dụng giá rẻ…

Thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội hưởng thuế suất thuế TNDN 10% từ ngày 1/7/2013

Đáng chú ý nhất trong Nghị Quyết 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu là những giải pháp hỗ trợ thị trường BĐS. Theo đó, các địa phương có tồn kho sản phẩm BĐS lớn sẽ mua lại các dự án nhà ở thương mại phục vụ nhu cầu tái định cư. Các doanh nghiệp BĐS, trong đó có nhóm đầu tư nhà ở xã hội được gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế TNDN, gia hạn 6 tháng nộp thuế VAT, được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ thanh toán tiền bán hàng, doanh nghiệp được cơ cấu lại sản phẩm như chia nhỏ diện tích căn hộ…

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội xem xét quyết định áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% từ ngày 1/7/2013  (sớm hơn 6 tháng so với lộ trình dự kiến thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN) đối với thu nhập từ đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội. Giảm 50% số thuế GTGT đầu ra từ ngày 1/7/2013…

Toàn văn nghị quyết 02.pdf