Thu NSNN tại Hải quan địa phương: Gặp khó do tình hình biến động

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Sau 6 tháng triển khai nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước (NSNN), 5 Cục Hải quan đạt số thu cao nhất trong toàn ngành đều đạt kết quả thấp hơn so với dự toán. Điều này có thể thấy, để đạt được kết quả cao nhất trong nhiệm vụ thu NSNN thì mỗi Cục Hải quan phải chủ động hơn nữa với những giải pháp đã đề ra…

Thu NSNN tại Hải quan địa phương: Gặp khó do tình hình biến động
Cán bộ công chức Hải quan cửa khẩu Hữu nghị-Lạng Sơn hướng dẫn DN làm thủ tục. Nguồn: baohaiquan.vn

Thấp hơn so với dự toán

Cao nhất là Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm là 32.800 tỷ đồng, chỉ đạt 41,1% so với dự toán. Đứng thứ hai là Cục Hải quan Hải Phòng, tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm là 16.198 tỷ đồng, chỉ đạt 39,2% so với dự toán. Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ ba với tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm là 8.300 tỷ đồng, chỉ đạt 31,86% so với dự toán. Đứng thứ tư là Cục Hải quan Quảng Ninh với số thu NSNN 6 tháng đầu năm đạt 7.320,2 tỷ đồng, đạt 37,37% so với dự toán. Thứ năm là Cục Hải quan Hà Nội với số thu NSNN 6 tháng đầu năm đạt 6.394 tỷ đồng, đạt 40,27% so với dự toán.

Phân tích nguyên nhân số thu thấp hơn so với dự toán, lãnh đạo Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong số 15 mặt hàng nhập khẩu (NK) có số thu chủ yếu tại Cục, một vài mặt hàng có số thu tăng so với cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên số thu từ những mặt hàng tăng này cũng không đáng kể, trong khi đó, những mặt hàng có số thu giảm đều là những mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn, dẫn đến số thuế phải thu của các mặt hàng chính giảm tới 10% so với cùng kỳ năm 2012.

Cũng trong tình trạng tương tự, tại Cục Hải quan Quảng Ninh, kim ngạch xuất khẩu (XK) đạt 1.336 triệu USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2012. Kim ngạch NK đạt 1.815 triệu USD, giảm  8,7% so với cùng kỳ năm 2012. Cụ thể, đối với một số mặt hàng trọng điểm tại đơn vị như mặt hàng than XK đang chịu sức ép về giá, nên mặc dù lượng than XK tăng 7% nhưng trị giá giảm tới 14% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó là mặt hàng xăng dầu NK, số lượng và trị giá đều giảm so với cùng kỳ năm 2012. Cùng với đó là số thu NSNN từ mặt hàng dầu thực vật và thức ăn chăn nuôi cũng giảm so với cùng kỳ 2012 do số lượng NK giảm.

Tại Cục Hải quan Hà Nội, các mặt hàng chính (chiếm 55% tổng thu NSNN) giảm 8,4% so với cùng kỳ.

Tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh - đơn vị có số thu NSNN chiếm tỉ lệ cao nhất trong ngành thì kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) làm thủ tục qua đơn vị cũng giảm nhiều. Kim ngạch NK một số mặt hàng có khối lượng lớn, thuế suất cao ảnh hưởng đến nguồn thu bị giảm nhiều, như: Mặt hàng xăng dầu giảm trên 29%, ô tô nguyên chiếc giảm gần 8%, xe máy giảm hơn 36%....

Chủ động hơn với các giải pháp

Để đạt được chỉ tiêu thu NSNN năm 2013 theo kế hoạch, nhiệm vụ trong 6 tháng còn lại rất khó khăn. Lường trước được những thách thức đang phải đối mặt, các cục hải quan các tỉnh, thành phố đã xác định rõ cho mình nhiệm vụ và các giải pháp cần phải thực hiện để thu NSNN 6 tháng cuối năm.

Theo đó, các đơn vị đều tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp và kế hoạch đã đề ra tại công văn 1043/TCHQ-TXNK ngày 27/2/1013 của Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2013. Bên cạnh đó kiên trì với các giải pháp và kế hoạch mà mỗi đơn vị đã đề ra từ đầu năm.

Đặc biệt, tất cả các đơn vị đều xác định, giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp là giải pháp quan trọng cần phải thực hiện. Vì vậy, tại mỗi chi cục, cục đã và đang tăng cường duy trì, trao đổi thông tin và tạo thuận lợi hơn  nữa cho các doanh nghiệp có kim ngạch XNK, số thu ngân sách lớn trên địa bàn nhằm nuôi dưỡng các nguồn thu, từng bước áp dụng phương pháp quản lý hoạt động doanh nghiệp theo phương châm Hải quan và doanh nghiệp cùng đồng hành.

Cùng với đó là giải pháp triển khai hàng loạt các biện pháp xử lý nợ thuế, rà soát và phân loại nợ chính xác, thu hồi các khoản nợ có khả năng thu, phối hợp với cơ quan công an trong việc thu hồi các khoản nợ trây ỳ, các trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn và các trường hợp cần cưỡng chế thuế...

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan cũng là một trong những giải pháp được hải quan các địa phương tích cực áp dụng, trong đó chú trọng phát hiện các hành vi gian lận thương mại. Bên cạnh đó là nâng cao hiệu quả công tác giám sát quản lý về hải quan: Đổi mới phương thức quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công, sản xuất XK.

Đặc biệt, khi triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản mới hướng dẫn thi hành, theo đó tổ chức tốt quản lý thu nộp NSNN do quy định mới về thời hạn nộp thuế và bảo lãnh tiền thuế... các chi cục sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác, các ngân hàng thương mại thực hiện bảo lãnh thuế để thực hiện việc thu thuế, bảo lãnh thuế nhanh chóng, kịp thời cho các doanh nghiệp... Không chỉ có thế, các cục Hải quan địa phương cũng chủ động quản lý, khai thác các nguồn thu mới...