Thu thuế bổ sung phí dỡ hàng đối với hàng nhập khẩu

PV.

(Tài chính) Trả lời Công văn số 39/CV/CTM-TCKT ngày 02/07/2013 của Công ty CP Muối và thương mại Miền Trung (202 Lê Trọng Tấn, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) về việc đề nghị miễn nộp thuế phí dỡ hàng (THC) đối với hàng nhập khẩu từ năm 2008 đến 2010, mới đây, Tổng cục Hải quan có văn bản số 3746/TCHQ-TXNK hướng dẫn về vấn đề này.

Thu thuế bổ sung phí dỡ hàng đối với hàng nhập khẩu
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, văn bản số 3746/TCHQ-TXNK ngày 05/07/2013 của Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ Điều 13 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005 thì thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan.

Căn cứ điểm g, khoản 2, mục VII, phần II Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính, thì: chi phí vận chuyển và mọi chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc vận chuyển hàng hóa đến cửa khẩu nhập, như: chi phí bốc, dỡ, xếp và chuyển hàng... là khoản phải cộng khi xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đối chiếu với các quy định trên thì các tờ khai nhập khẩu đăng ký tại thời điểm Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính có hiệu lực thì THC là khoản điều chỉnh phải cộng khi xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu. Việc Công ty CP Muối và thương mại Miền Trung đề nghị miễn khoản phí THC tại công văn số 39/CV/CTM-TCKT nêu trên là không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Hải quan.