Thủ tục chuyển nhượng xe ngoại giao sử dụng không đúng quy định

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Ngày 24/5, Bộ Tài chính có công văn số 6648/BTC-TCHQ hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định.

 Thủ tục chuyển nhượng xe ngoại giao sử dụng không đúng quy định
Chiếc xe hạng sang mang thương hiệu Bentley biển NN bị Công an tỉnh Phú Thọ tịch thu. Nguồn: N.HÀ

Theo đó, người đang quản lý, sử dụng xe có thể thực hiện kê khai trên tờ khai phi mậu dịch (ký hiệu HQ/2011-PMD) và nộp thuế (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng) tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thuận tiện nhất.

Hồ sơ để làm thủ tục nộp thuế gồm: Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe do cơ quan Công an cấp; giấy tờ mua bán xe hoặc giấy chuyển nhượng hoặc tương đương; các giấy tờ liên quan đến đối tượng ngoại giao (nếu có) như: chứng minh thư, giấy ủy quyền quản lý, sử dụng xe; tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch có đóng dấu “Dùng cho tái xuất”; tờ khai phi mậu dịch ký hiệu HQ/2011-PMD; chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người đang quản lý, sử dụng xe.

Sau khi hoàn thành thủ tục nộp thuế, cơ quan Hải quan trả hồ sơ cho người đang quản lý, sử dụng xe để nộp thuế trước bạ và đăng ký xe. Hồ sơ gồm: Tờ khai phi mậu dịch; biên lai thu thuế.

Căn cứ tính thuế khi làm thủ tục chuyển nhượng xe là trị giá tính thuế, thuế suất tại thời điểm có sự thay đổi mục đích sử dụng. Trong đó, trị giá tính thuế được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại tính tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng; thuế suất để tính thuế nhập khẩu xe chuyển nhượng áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng.

Trong công văn này, Bộ Tài chính cũng lưu ý, trong thời hạn từ 10-4 đến 10-6-2013 theo hướng dẫn tại Thông báo số 27/TB-BCA-C61 ngày 29/3/2013 của Bộ Công an nếu người đang quản lý, sử dụng xe thực hiện khai báo, làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và hoàn thành thủ tục chuyển nhượng nộp thuế theo các nội dung trên thì không xử lý phạt chậm nộp thuế theo quy định.

Đối với lệ phí trước bạ, công văn hướng dẫn người đang quản lý, sử dụng xe có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2011/NĐ-CP năm 2011 về lệ phí trước bạ; Nghị định số 23/2013/NĐ-CP năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ và Thông tư số 34/2013/TT-BTC năm 2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC. Chủ xe có trách nhiệm kê khai, nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.   

Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi hoàn thành thủ tục thu thuế, có trách nhiệm sao gửi tờ khai phi mậu dịch (bản hải quan lưu) cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép nhập khẩu xe (đối với trường hợp Cục Hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép nhập khẩu xe khác với cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện chuyển nhượng xe) để thanh khoản giấy phép nhập khẩu theo quy định.