Thủ tục hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013

Theo Customs.gov

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 427/TCHQ-GSQL ngày 16/01/2013 gửi Cục Hải quan các tỉnh: Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Gia Lai- Kon Tum về thủ tục hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013.

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Thực hiện Thông tư số 37/2012/TT-BCT ngày 14/12/2012 của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2013 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa xuất xứ từ Lào, Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số nội dung sau:

Về thủ tục hải quan

Đối với lá và cọng thuốc lá: Chỉ làm thủ tục hải quan với thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp: nộp 01 bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc bản sao khi nhập khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu, lập phiếu theo dõi trừ lùi.

Đối với thóc và gạo các loại: Khi đăng ký tờ khai nhập khẩu thóc và gạo các loại, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai phải tra cứu số lượng, thuế suất đã áp trên chương trình quản lý số liệu xuất nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Nếu tổng số lượng thóc và gạo các loại nhập khẩu áp thuế suất ưu đãi 0% tại các Chi cục tính đến thời điểm đăng ký tờ khai dưới 80% tổng lượng hạn ngạch do Bộ Công Thương công bố (Phụ lục 01 kèm theo Thông tư số 37/2012/TT-BCT dẫn trên) thì áp thuế suất ưu đãi hạn ngạch thuế quan 0%.

Nếu tổng số lượng nhập khẩu áp thuế suất ưu đãi (0%) tại các Chi cục tính đến thời điểm đăng ký tờ khai từ 80% tổng lượng hạn ngạch trở lên do Bộ Công Thương công bố thì áp mức thuế suất thông thường, đồng thời báo cáo số, ngày tờ khai, số lượng nhập khẩu về Tổng cục Hải quan để tổng hợp, phân bổ cho các tờ khai đăng ký sớm nhất. Thời gian báo cáo ngay sau khi hoàn thành thủ tục hải quan.

Trên cơ sở thống kê báo cáo số lượng các tờ khai đã làm thủ tục nhập khẩu chưa được áp mức thuế suất ưu đãi trong 20% tổng lượng hạn ngạch do Bộ Công thương công bố, Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện.

Về việc kiểm tra C/O và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan

0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào được thực hiện theo quy định hiện hành.

Về khai báo hàng hóa nhập khẩu, cập nhật và báo cáo số liệu nhập khẩu

 Khai báo hàng hóa nhập khẩu: công chức khi tiếp nhận hồ sơ hải quan kiểm tra, hướng dẫn người khai hải quan thực hiện theo đúng quy định tại công văn số 390/TCHQ-GSQL ngày 03/02/2012.

Cập nhật số liệu: khi làm nhập khẩu các mặt hàng nói trên, công chức tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra và cập nhật đầy đủ các thông tin về lô hàng vào chương trình quản lý số liệu xuất nhập khẩu như tên hàng, mã số, thuế suất áp dụng, số lượng, trị giá… để phục vụ việc thống kê và tra cứu cho những lần nhập khẩu tiếp theo.

Báo cáo số liệu hàng hóa nhập khẩu: thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định hiện hành.