Thủ tục hải quan đối với phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài vào hoạt động tại Việt Nam

Theo Tổng Cục Hải quan

(Tài chính) Ngày 10/5/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2489/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam.

Thủ tục hải quan đối với phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài vào hoạt động tại Việt Nam
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Công văn này nhằm triển khai Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16/9/2010 của Chính phủ quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam, để chuẩn bị cho diễn tập ứng phó thiên tai khu vực ASEAN năm 2013.

Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ tục hải quan đối với phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam phải được ưu tiên thực hiện kịp thời, khẩn trương trong quá trình nhập cảnh, xuất cảnh.

Về giấy phép, các phương tiện tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài khi vào hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam phải có giấy phép do các cơ quan có thẩm quyền (Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Chính phủ) cấp được quy định cụ thể tại Điều 9 Nghị định số 95/2010/NĐ-CP ngày 16/9/2010 của Chính phủ.

Về thủ tục hải quan, hồ sơ hải quan được thực hiện theo từng loại hình phương tiện tương ứng được quy định tại Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính.