Một số nội dung dự kiến sửa đổi liên quan tới cải cách thủ tục hành chính tại Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung Luật Quản lý thuế (Dự thảo Luật) như sau:

Tần suất khai thuế

Hiện nay, các Doanh nghiệp đang phải thực hiện kê khai thuế GTGT hàng tháng. Luật sửa đổi, bổ sung cho phép doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) (tiêu chí do Chính phủ quy định chi tiết) được kê khai theo quý (3 tháng/lần). Với quy định này Luật sửa đổi, bổ sung sẽ giúp DNNVV giảm 2/3 thời gian kê khai thuế GTGT.

Vấn đề tần suất kê khai cũng là một trong những chỉ tiêu quan trọng được WB, IMF sử dụng để đánh giá, xếp loại môi trường kinh doanh giữa các nước, vì vậy, việc sửa đổi cho phép DNNVV được khai thuế theo quý sẽ đáp ứng giúp nâng cao tính cạnh tranh của môi trường kinh doanh, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư thực hiện đầu tư tại Việt Nam.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Theo quy định hiện hành, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, cơ quan thuế phải trả lời bằng văn bản cho người nộp thuế về việc chấp nhận hay không chấp nhận việc gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.Để giảm thiểu thời gian người nộp thuế chờ trả lời bằng văn bản của Cơ quan thuế khi đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, Dự thảo Luật đã rút ngắn thời gian giải quyết gia hạn nộp hồ sơ khai thuế từ 5 ngày làm việc xuống 3 ngày làm việc.

Cải cách công tác hoàn thuế

Hoàn thuế hiện được chia thành 2 loại: “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” và “kiểm tra trước, hoàn thuế sau”. Theo quy định tại Luật hiện hành thì thời gian giải quyết hồ sơ “hoàn thuế trước, kiểm tra sau” chậm nhất là 15 ngày và thời gian giải quyết hồ sơ “kiểm tra trước, hoàn thuế sau” chậm nhất là 60 kể từ ngày Cơ quan thuế nhận đủ hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế.

Với quyết tâm rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hoàn thuế cho người nộp thuế, Chính phủ trình Quốc hội (qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế) giảm thời gian giải quyết hồ sơ “hoàn thuế trước, kiểm tra” xuống không quá 6 ngày làm việc và “kiểm tra trước, hoàn thuế sau” xuống không quá 40 ngày.

Đồng thời tại Dự thảo Luật đã bỏ “chứng từ nộp thuế” trong hồ sơ hoàn thuế (do cơ quan thuế đã có chứng từ này nên không yêu cầu người nộp thuế nộp khi thực hiện các thủ tục hoàn thuế) và tại Dự thảo Luật cũng quy định rõ người nộp thuế chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ hoàn thuế để minh bạch về quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế khi thực hiện hoàn thuế.

Trên đây là một số nội dung chính về cải cách thủ tục hành chính trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế. Những nội dung này tại Dự thảo Luật đã đón nhận sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ của người nộp thuế và góp phần vào thành công của công tác cải cách thủ tục hành chính nước ta thời gian qua. 

Thủ tục hành chính thuế: Nâng tầm cải cách

ThS. Cao Anh Tuấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

TCTC Online - Luật Quản lý Thuế được ban hành và có hiệu lực từ 01/07/2007. Đến nay, qua 5 năm thực hiện, Chính phủ đã tổng kết, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung theo hướng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Xem thêm

Video nổi bật