Thuế bảo vệ môi trường đối với phế phẩm mặt hàng túi ni lông

Theo Tổng Cục Hải quan

Ngày 09/05/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn 2472/TCHQ-TXNK gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nói chung và Cục Hải quan tỉnh Long An nói riêng hướng dẫn xử lý thuế bảo vệ môi trường đối với phế liệu, phế phẩm của mặt hàng túi ni lông nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất xuất khẩu.

Thuế bảo vệ môi trường đối với phế phẩm mặt hàng túi ni lông
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

Căn cứ các quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Điều 1 Nghị định 69/2012/NĐ-CP ngày 14/09/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 2 Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường; Điều 2 Thông tư 159/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 quy định sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 khoản 2 Điều 2.

Theo đó, trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự sản xuất hoặc nhập khẩu túi ni lông để làm bao bì đóng gói sẵn hàng hóa hoặc nhập khẩu túi ni lông để gia công (sau đó trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh để xuất khẩu) nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hết thì phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông không được sử dụng hoặc sử dụng không hết đó.