Thuế nhập khẩu máy gia công cơ khí chưa sản xuất được còn 0%

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 139/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Các mặt hàng được giảm có mã 8458.11.00, 8458.91.00 thuộc nhóm máy tiện kim loại (kể cả trung tâm gia công tiện) để bóc tách kim loại và các mã 8459.10.10, 8459.21.00, 8459.31.00 thuộc nhóm máy công cụ (kể cả đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được) dùng để khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách kim loại, trừ các loại máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện).

Trường hợp các mặt hàng máy gia công cơ khí thuộc nhóm 84.54 đến nhóm 84.63 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164 của Bộ Tài chính thuộc loại trong nước chưa sản xuất được có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi lớn hơn 0% được áp dụng mức thuế ưu đãi bằng 0%.

Danh mục mặt hàng trong nước đã sản xuất được căn cứ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7-11-2014.