Thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ

Anh Ngọc

(Tài chính) Việt Nam có nguồn tài nguyên về gỗ rất dồi dào, mặt hàng này đang được rất nhiều các doanh nghiệp xuất khẩu ra nước ngoài. Do đó, đã có rất nhiều ý kiến thắc mắc về việc tính thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ.

Thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet
Trước đó, Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 12/CV-VT ngày 05/12/2012 của Công ty TNHH Vĩ Thành (215 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đề nghị hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ được sản xuất, chế biến từ nguyên liệu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu và mua lại của doanh nghiệp nhập khẩu khác.

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 516/TCHQ-TXNK ngày 22/01/2013 trả lời công ty Công ty TNHH Vĩ Thành. Theo đó, công văn của Tổng cục Hải quan cho biết:

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1079/BTC-CST ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính; khoản 5 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính; khoản 3 Điều 2 Thông tư 157/2011/TT-BTC nggày 14/11/2011 của Bộ Tài chính theo đó đối với hàng hóa xuất khẩu có đủ điều kiện xác định là được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu thì không phải nộp thuế xuất khẩu.

Đối chiếu với hướng dẫn trên, đề nghị Công ty TNHH Vĩ Thành căn cứ thời điểm xuất khẩu của các lô hàng gỗ xuất khẩu được sản xuất, chế biến từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu và thực hiện như sau:

1/ Đối với lô hàng xuất khẩu có tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan trước ngày 20/01/2011 (ngày hiệu lực của Thông tư 194/2010/TT-BTC) thì thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 1079/BTC-CST ngày 21/01/2011 của Bộ Tài chính;

2/ Đối với lô hàng xuất khẩu có tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan trong giai đoạn từ ngày 20/01/2011 (ngày Thông tư 194/2010/TT-BTC có hiệu lực) đến trước ngày 01/01/2012 (ngày Thông tư 157/2011/TT-BTC có hiệu lực) thì thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 113 Thông tư 194/2010/TT-BTC, hồ sơ xét không thu thuế xuất khẩu quy định tại Điều 118 Thông tư 194/2010/TT-BTC;

3/ Đối với lô hàng xuất khẩu có tờ khai đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 01/01/2012 (ngày Thông tư 157/2011/TT-BTC có hiệu lực) thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 157/2011/TT-BTC; hồ sơ xét không thu thuế xuất quy định tại điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư 157/2011/TT-BTC.