Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất có thuộc đối tượng chịu thuế?

Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất có thuộc đối tượng chịu thuế?

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất đáp ứng định nghĩa khu phi thuế quan theo quy định Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu; hàng hóa từ khu chế xuất xuất khẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan khác không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu.
Thống nhất thuế xuất khẩu 5% góp phần ổn định nguồn cung mặt hàng phân bón

Thống nhất thuế xuất khẩu 5% góp phần ổn định nguồn cung mặt hàng phân bón

Tại dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, Bộ Tài chính đề xuất quy định thống nhất một mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% đối với mặt hàng phân bón không phân biệt theo tỷ lệ tài nguyên khoáng sản. Việc thống nhất mức thuế này sẽ góp phần hạ giá phân bón trong nước, ổn định nguồn cung, đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo quản lý chặt chẽ, tránh gian lận trong quá trình thực hiện.
Chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 4/2021

Chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 4/2021

Quy định mới về hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán; Bổ sung quy định về các trường hợp không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Quy định về hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại hàng hoá xuất nhập khẩu... là những chính sách mới về lĩnh vực tài chính có hiệu lực từ tháng 04/2021.
Nhiều giải pháp thực hiện  thắng lợi nhiệm vụ năm 2021

Nhiều giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021

Năm 2020, ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước đạt 317.090 tỷ đồng, bằng 93,8% dự toán (338.000 tỷ đồng), đạt 105,7% (300.000 tỷ đồng) số đã báo cáo Quốc hội. Năm 2021, ngành Hải quan tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao, cùng với toàn ngành tài chính thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021 và những năm tiếp theo.
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở Việt Nam: Thực tiễn và giải pháp

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở Việt Nam: Thực tiễn và giải pháp

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là loại thuế gián thu đánh vào hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của Việt Nam đã được điều chỉnh nhiều lần cho phù hợp với thực tiễn phát triển, đặc biệt là quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.