Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023

2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 49,44 tỷ USD, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 46,62 tỷ USD; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 994,2 nghìn tỷ đồng...

Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 1

Theo dangcongsan.vn