Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023

Tháng 4/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 510,7 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 27,54 tỷ USD; cán cân thương mại hàng hóa 4 tháng đầu năm 2023 ước tính xuất siêu 6,35 tỷ USD. Trong 4 tháng đầu năm 2023, khách quốc tế đến nước ta ước đạt hơn 3.683,7 nghìn lượt người, gấp 19,2 lần cùng kỳ năm trước.

Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2023 - Ảnh 1

Theo dangcongsan.vn