Tiếp tục đấu giá hàng loạt thửa đất tại quận Hà Đông

Theo dddn.com.vn

(Tài chính) Ngày 28/6 tới, quận Hà Đông sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với một loạt thửa đất tại các khu tái định cư Dương Nội, khu giãn dân Văn Quán, khu đấu giá Văn Chỉ, khu đấu giá Thờn Bơn.

Tiếp tục đấu giá hàng loạt thửa đất tại quận Hà Đông
Ngày 28/6 tới, quận Hà Đông sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với một loạt thửa đất. Nguồn: internet
Được biết, quyết định tiếp tục tổ chức đấu giá dựa trên cơ sở buổi đấu giá thành công diễn ra ngày 21/6 đối với 42 thửa đất tại khu tái định cư Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông). Kết quả, 42 thửa đất được đấu giá thành công, với mức giá cao nhất đạt 44,2 triệu đồng/m2 và mức giá thấp nhất đạt 25,1 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, toàn bộ khu đất được đấu giá đã hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật.

Toàn bộ số tiền thu được từ phiên đấu giá được chuyển vào nguồn thu ngân sách của quận Hà Đông để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận và Thành phố Hà Nội.