Giải quyết tình trạng "có tiền mà không tiêu được" để tạo bứt phá

Giải quyết tình trạng "có tiền mà không tiêu được" để tạo bứt phá

Trao đổi về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội đánh giá đây là quyết sách đúng đắn, kịp thời trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Các đại biểu cho rằng cần có các giải pháp để đẩy nhanh triển khai các nội dung của Chương trình, tránh tình trạng "có tiền mà không tiêu được" để tạo bứt phá, gắn với cải cách thể chế, số hóa nền kinh tế.
Một số nội dung về phát triển kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa trong tình hình hiện nay

Một số nội dung về phát triển kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa trong tình hình hiện nay

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, muốn phát triển kinh tế, cần phải sử dụng một cách linh hoạt, hợp lý và có hiệu quả các động lực kinh tế. Điều này càng có ý nghĩa hơn trong giai đoạn hiện nay - khi Nhà nước ta đang đẩy mạnh thực hiện việc điều tiết chính sách kinh tế vĩ mô trước sự biến động mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới.
Tổng quan tài liệu và những vấn đề đặt ra khi nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay

Tổng quan tài liệu và những vấn đề đặt ra khi nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực (NNL) trong quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam là một trong những vấn đề được Đảng, Nhà nước và nhiều nhà khoa học quan tâm. Cho đến nay, các nghiên cứu về NNL trên thế giới cũng như ở trong nước được tiếp cận khá phong phú dưới nhiều góc độ khác nhau. Cách tiếp cận phổ biến nhất hiện nay về NNL là tiếp cận ở góc độ phát triển NNL. Trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày các nghiên cứu về phát triển NNL của các tác giả trong và ngoài nước, từ đó phát hiện khoảng trống nghiên cứu về phát triển NNL ở nước ta.
Phát triển khu công nghiệp sinh thái tại TP. Hồ Chí Minh

Phát triển khu công nghiệp sinh thái tại TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh là địa phương phát triển công nghiệp từ khá sớm, có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất hoạt động, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của ngành Công nghiệp trên cả nước. Tuy nhiên, ngành Công nghiệp của TP. Hồ Chí Minh đang có dấu hiệu phát triển chậm lại; vấn đề ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên đến từ các khu công nghiệp cũng là mối lo ngại đặt ra. Vì vậy, phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái đang là xu hướng tất yếu. Bài viết này phản ánh thực trạng phát triển khu công nghiệp sinh thái của TP. Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển trong thời gian tới.
Tạp chí Tài chính đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế

Tạp chí Tài chính đồng hành cùng quá trình phát triển kinh tế

Có thể nói đến nay, tại Việt Nam, Tạp chí Tài chính là 1 trong số 5 tạp chí kinh tế đã và đang dẫn dắt, khẳng định vị thế diễn đàn khoa học, là nơi mà các diễn giả gửi gắm kết quả nghiên cứu, kì vọng định hướng nền kinh tế cũng như các kiến nghị quan trọng..
Phát triển kinh tế tư nhân của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Tây Ninh

Phát triển kinh tế tư nhân của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh là tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ, trong những năm qua, tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố cả nước. Để có được thành tựu đó, bên cạnh việc thực hiện đúng đắn các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước đã đề ra, tỉnh Tây Ninh còn tìm cách huy động các nguồn lực kinh tế từ các khu vực kinh tế khác nhau, trong đó, bao gồm cả khu vực kinh tế tư nhân. Tuy vậy, việc phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh cho đến nay vẫn còn gặp một số các khó khăn và cần có các điều chỉnh phù hợp. Bài viết nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân của các tỉnh, thành phố và rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Tây Ninh trong thời gian tới.
Giải pháp ổn định thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Giải pháp ổn định thị trường lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, nguồn nhân lực luôn đóng vai trò rất quan trọng. Đặc biệt, trong điều kiện toàn cầu hóa và nền kinh tế tri thức, yếu tố tạo nên sự cạnh tranh giữa các quốc gia là con người. Do vậy, tập trung nguồn lực để phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt, sống còn để tiếp thu công nghệ, xây dựng cơ cấu ngành nghề. Bài viết này phân tích thực trạng thị trường lao động Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm ổn định thị trường lao động, hướng đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Tỉnh Đồng Nai kiên định với mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Tỉnh Đồng Nai kiên định với mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai đã bộc lộ nhiều bất cập và tạo ra nhiều áp lực lớn lên môi trường. Tình trạng ô nhiễm môi trường tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều điểm nóng, chất lượng môi trường nhiều nơi suy giảm mạnh. Trước tình hình đó, nhằm kiên định với mục tiêu phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023.
Đánh giá khả năng phát triển Kinh tế ban đêm tại Việt Nam qua mô hình SWOT

Đánh giá khả năng phát triển Kinh tế ban đêm tại Việt Nam qua mô hình SWOT

Kinh tế ban đêm là một khái niệm không còn mới, đang được phát triển mạnh mẽ tại nhiều quốc gia. Kinh tế ban đêm được coi như một bộ phận hợp thành trong nền kinh tế tổng thể của quốc gia, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, kinh tế ban đêm cũng tạo ra nhiều rủi ro thách thức. Tại Việt Nam, kinh tế ban đêm bắt đầu được quan tâm phát triển. Bài viết sử dụng mô hình SWOT để phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế ban đêm tại Việt Nam, từ đó kiến nghị một số giải pháp thúc đẩy kinh tế ban đêm.
Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Hải Dương

Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Hải Dương

Kinh tế tư nhân ở nước ta được xác định là thành phần kinh tế dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất, tồn tại dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân, hoạt động ở tất cả các lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Trong những năm qua, kinh tế tư nhân ở tỉnh Hải Dương đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra cần phải giải quyết để kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững.