Tiếp tục đề xuất chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2023, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất các hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Xem thêm

Video nổi bật