Tiếp tục thực hiện các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Theo ông Hoàng Văn Cường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, năm 2023, chúng ta cần phải xử lý hài hòa nguồn vốn, kể cả nguồn vốn từ thị trường vốn như đang phục hồi dần niềm tin từ thị trường chứng khoán. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Xem thêm

Theo chinhphu.vn

Video nổi bật