Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Ngày 20/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội - đã được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiểu sử Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh 1

Theo nhandan.vn