Tín dụng tăng trưởng 7,26% trong 9 tháng

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Đến ngày 30/9, tín dụng toàn hệ thống tăng 7,26% so với cuối năm 2013. Đây là mức tăng khá cao so với mức tăng 5,82% trong 8 tháng. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

 Tín dụng tăng trưởng 7,26% trong 9 tháng
Đến ngày 30/9, tín dụng toàn hệ thống tăng 7,26% so với cuối năm 2013. Nguồn: internet
Đây thông tin do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố chiều ngày 6/10.

Theo NHNN, để đạt được kết quả trên, cơ quan này đã bám sát tình hình tăng trưởng tín dụng của từng tổ chức tín dụng (TCTD) và toàn hệ thống, từ đó xem xét điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng cho một số TCTD; phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, xử lý các vướng mắc liên quan đến hoạt động tín dụng.

Bên cạnh đó, NHNN cũng ban hành nhiều Thông tư liên quan thúc đẩy các mảng tín dụng như tín dụng thủy sản, nuôi tôm và cá tra. Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2014 từ 12-14%, NHNN đang triển khai sửa đổi Thông tư hướng dẫn cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 của Chính phủ.

Đồng thời, NHNN tiếp tục tổ chức, triển khai chính sách tín dụng đối với một số ngành, lĩnh vực để mở rộng tín dụng có hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, góp phần bảo đảm an sinh-xã hội như: Cho vay thí điểm phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo mô hình chuỗi liên kết sản xuất các sản phẩm nông sản xuất khẩu; cho vay hỗ trợ đối với lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản...

Cũng theo NHNN, tổng phương tiện thanh toán đến 30/9 tăng 10,73%, huy động vốn tăng 11,01% (huy động bằng VND tăng 12,37%, huy động bằng ngoại tệ tăng 2,78%) so với cuối năm 2013. Thanh khoản của các TCTD tiếp tục được đảm bảo và dư thừa, lãi suất thị trường liên ngân hàng giảm và ổn định ở mức thấp. 

Về lãi suất, NHNN đã giữ ổn định các mức lãi suất điều hành, lãi suất huy động tối đa bằng VND và USD, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số lĩnh vực ưu tiên. NHNN tiếp tục yêu cầu các TCTD giảm lãi suất cho vay (kể cả các khoản cho vay cũ). Đến nay, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND đã giảm 0,5-1,5%/năm so với cuối năm 2013 và vẫn đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tiền tệ. 

Trong đó, lãi suất của các khoản vay cũ tiếp tục được các TCTD tích cực giảm. Đến ngày 18/9, dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/năm chiếm 4,25%, giảm so với tỷ trọng 6,3% cuối năm 2013; dư nợ có lãi suất trên 13%/năm chiếm 12,16% tổng dư nợ cho vay bằng VND, giảm so với tỷ trọng 19,72% cuối năm 2013. 

Về định hướng điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng trong thời gian tới, NHNN cho biết tiếp tục điều điều hành chính sách tiền tệ chủ động và linh hoạt phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm thanh khoản của các TCTD và nền kinh tế. Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc cơ cấu lại hệ thống các TCTD, xử lý nợ xấu nhằm lành mạnh hóa hoạt động của các TCTD, đảm bảo an toàn hệ thống.