Tín dụng "đi lùi" trong tháng 10/2023

Tín dụng "đi lùi" trong tháng 10/2023

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến ngày 24/10/2023, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế đạt 6,81%, thấp hơn 0,11% so với tháng 9/2023.
Nút thắt tín dụng đang dần được tháo gỡ

Nút thắt tín dụng đang dần được tháo gỡ

Chính phủ cùng các bộ ngành đã đưa ra nhiều chính sách nhằm tháo gỡ từng điểm nghẽn và “dọn đường” cho tín dụng chạy, để dòng vốn “ngấm” vào nền kinh tế hơn.