Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 4 tháng năm 2013

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO NGÀNH

(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/4/2013)

TT

 Chuyên ngành

  Số dự án 

  Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD) 

  Vốn điều lệ (USD) 

1

 CN chế biến,chế tạo      

8239

                 113,348,919,712

              42,092,231,230

2

 KD bat động sản          

395

                   47,985,541,251

              12,272,041,511

3

 Dv? lưu trú và ăn uống   

336

                   10,651,582,162

               2,795,834,241

4

 Xây dựng                  

957

                   10,107,571,063

               3,654,055,790

5

 SX,pp điện,khí,nước,đ.hòa

88

                    7,500,878,705

               1,688,146,203

6

 Thông tin và truyền thông

853

                    3,954,254,596

               2,210,965,758

7

 Nghệ thuật và giải trí   

139

                    3,630,012,946

               1,075,335,590

8

 Vận tải kho bui          

357

                    3,511,180,781

               1,072,372,000

9

 Nông,lâm nghiệp;thủy sản 

496

                    3,266,745,889

               1,708,251,857

10

 Khai khoáng              

79

                    3,197,025,842

               2,590,610,351

11

 Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa 

951

                    3,022,776,188

               1,630,671,218

12

 Tài chính,n.hàng,bảo hi?m

77

                    1,322,450,673

               1,172,505,673

13

 Y tế và trợ giúp XH      

83

                    1,302,207,675

                  319,983,246

14

 Cap nước;xử lý chat thải 

30

                    1,285,131,024

                  315,506,760

15

 HĐ chuyên môn, KHCN      

1381

                    1,127,529,924

                  563,103,167

16

 Dịch v? khác             

124

                       740,634,022

                  155,656,437

17

 Giáo d?c và đào tạo      

163

                       495,134,268

                  142,653,135

18

 Hành chính và dv? h? trợ 

117

                       193,687,218

                  100,753,637

 

Tổng số

14,865

                 216,643,263,939

              75,560,677,804

 

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO HÌNH THỨC

(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/4/2013)

TT

 Hình thức đầu tư

  Số dự án 

  Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD)

  Vốn điều lệ (USD)

1

 100% vốn nước ngoài 

11791

                 144,211,748,583

              48,086,139,764

2

 Liên doanh          

2648

                   56,615,977,915

              20,348,599,643

3

 HỢP Đ?NG BOT,BT,BTO 

15

                    5,902,037,913

               1,399,517,469

4

 Hợp đ?ng hợp tác KD 

216

                    5,136,387,466

               4,275,492,941

5

 Công ty cổ phần     

194

                    4,679,104,062

               1,367,969,987

6

 Công ty mẹ con      

1

                         98,008,000

                    82,958,000

 

Tổng số

14,865

                 216,643,263,939

              75,560,677,804

 

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỐI TÁC

(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/4/2013) 

TT

 Đối tác đầu tư

  Số dự án 

  Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD) 

  Vốn điều lệ (USD) 

1

 Nhật Bản                      

1947

                   32,281,283,953

              10,553,511,427

2

 Đài Loan                      

2247

                   27,241,727,590

              11,016,614,659

3

 Singapore                     

1149

                   27,210,944,657

               7,342,800,572

4

 Hàn Quốc                      

3287

                   25,051,326,359

               8,589,468,886

5

 BritishVirginIslands          

511

                   15,395,026,951

               5,309,774,922

6

 Hồng Kông                     

720

                   12,072,088,815

               3,930,959,717

7

 Hoa Kỳ                        

655

                   10,545,072,250

               2,538,585,472

8

 Malaysia                      

440

                   10,203,884,427

               3,595,812,682

9

 Thái Lan                      

308

                    6,361,336,774

               2,748,120,642

10

 Hà Lan                        

183

                    5,932,243,378

               2,536,566,426

11

 Cayman Islands                

53

                    5,505,985,912

               1,151,590,422

12

 Brunei                        

134

                    4,807,284,177

                  990,404,375

13

 Trung Quốc                    

912

                    4,768,180,760

               2,403,074,190

14

 Canada                        

130

                    4,691,556,904

               1,024,062,375

15

 Samoa                         

97

                    3,894,248,644

               1,319,924,799

16

 Pháp                          

383

                    3,161,989,735

               1,633,297,859

17

 Vương quốc Anh                 

161

                    2,617,277,101

               1,593,474,066

18

 Liên bang Nga                 

93

                    2,071,256,426

               1,766,876,481

19

 Thụy Sỹ                       

93

                    2,041,017,319

               1,368,845,657

20

 Luxembourg                    

25

                    1,502,659,633

                  785,182,657

21

 Australia                     

284

                    1,430,331,495

                  593,278,997

22

 CHLB ĐỨC                       

201

                    1,093,248,014

                  508,778,029

23

 British West Indies           

6

                       986,999,090

                  246,839,327

24

 Síp                           

12

                       941,016,600

                  122,324,000

25

 Đan Mạch                      

106

                       673,604,544

                  236,511,127

26

 Phần Lan                      

7

                       319,917,000

                    39,362,000

27

 Indonesia                     

35

                       285,222,038

                  137,015,600

28

 Philippines                   

64

                       284,354,212

                  139,171,194

29

 Italia                        

49

                       257,179,208

                    85,854,294

30

 ấn Độ                         

71

                       252,061,292

                  153,696,210

31

 Slovakia                      

5

                       235,468,421

                    12,468,421

32

 Mauritius                     

34

                       232,194,166

                  160,865,519

33

 Bermuda                       

6

                       226,572,867

                  133,452,000

34

 Cook Islands                  

3

                       142,000,000

                    22,571,000

35

 Bỉ                            

44

                       136,789,640

                    38,703,580

36

 TVQ ả rập thống nhất          

6

                       134,600,000

                    27,938,312

37

 Na Uy                         

30

                       113,977,675

                    51,349,278

38

 Channel Islands               

14

                       113,976,000

                    41,055,063

39

 Bahamas                       

3

                       108,652,540

                    22,952,540

40

 Ba Lan                        

10

                         99,741,948

                    41,717,334

41

 New Zealand                   

18

                         76,389,500

                    38,888,000

42

 Belize                         

9

                         72,900,000

                    34,360,181

43

 Isle of Man                   

2

                         70,000,000

                    10,400,000

44

 Thổ Nhĩ Kỳ                    

9

                         68,800,000

                    23,460,000

45

 Barbados                      

2

                         68,143,000

                    32,193,140

46

 Lào                           

8

                         66,753,528

                    11,956,157

47

 Thụy Điển                     

32

                         66,038,714

                    22,867,114

48

 Cộng hòa Séc                  

26

                         63,457,271

                    31,168,539

49

 Aó                            

21

                         60,165,000

                    43,356,800

50

 Campuchia                     

12

                         53,623,737

                    21,097,391

51

 Panama                        

9

                         51,020,000

                    39,460,000

52

 Hungary                       

12

                         47,291,117

                      9,742,804

53

 Ma Cao                        

8

                         45,200,000

                    26,600,000

54

 Saint Kitts & Nevis           

2

                         39,685,000

                    12,625,000

55

 Liechtenstein                 

2

                         35,500,000

                    10,820,000

56

 Israel                        

16

                         31,326,418

                    15,847,102

57

 Bungary                       

8

                         29,930,000

                    26,649,000

58

 Tây Ban Nha                   

29

                         29,374,882

                    16,638,065

59

 CH Seychelles                 

8

                         33,600,000

                    13,700,000

60

 Ukraina                       

12

                         27,287,667

                    15,821,818

61

 Irắc                           

2

                         27,100,000

                    27,100,000

62

 Ecuador                       

1

                         20,860,000

                      6,065,000

63

 Costa Rica                    

1

                         16,450,000

                    16,450,000

64

 Kenya                         

1

                         16,000,000

                                 -  

65

 Saint Vincent                 

1

                         16,000,000

                      1,450,000

66

 Srilanca                      

9

                         13,944,048

                      7,394,175

67

 Dominica                      

2

                         11,000,000

                      3,400,000

68

 St Vincent & The Grenadines   

2

                           9,000,000

                      3,200,000

69

 Cu Ba                         

1

                           6,600,000

                      2,200,000

70

 Ireland                       

10

                           6,012,000

                      2,417,000

71

 Island of Nevis               

1

                           6,000,000

                      1,000,000

72

 Oman                          

1

                           5,000,000

                      2,275,050

73

 Slovenia                      

3

                           3,250,000

                      1,020,000

74

 Turks & Caicos Islands        

2

                           3,100,000

                      1,400,000

75

 Brazil                         

1

                           2,600,000

                      1,200,000

76

 Nigeria                       

19

                           2,283,616

                      2,283,616

77

 Guatemala                     

1

                           1,866,185

                        894,000

78

 Pakistan                      

9

                           1,713,482

                        863,482

79

 Secbia                        

1

                           1,580,000

                      1,000,000

80

 Quốc đảo Marshall             

1

                           1,500,000

                          50,000

81

 Rumani                        

2

                           1,400,000

                        700,000

82

 CHDCND TRIỀU TIÊN             

5

                           1,200,000

                        800,000

83

 Guinea Bissau                 

1

                           1,192,979

                        529,979

84

 Cộng hòa Kyrgyz               

1

                           1,100,000

                        600,000

85

 Syria                         

3

                           1,100,000

                        500,000

86

 Ma rốc                        

1

                           1,000,000

                        250,000

87

 Maurice                       

1

                           1,000,000

                      1,000,000

88

 Libăng                        

4

                             805,000

                        560,000

89

 Guam                           

1

                             500,000

                        500,000

90

 Ai Cập                        

1

                             400,000

                        400,000

91

 Bangladesh                    

1

                             200,000

                        100,000

92

 Nam Phi                       

3

                             179,780

                          79,780

93

 Achentina                     

1

                             120,000

                        120,000

94

 Uruguay                       

1

                             100,000

                        100,000

95

 West Indies                   

1

                             100,000

                          50,000

96

 Malta                          

1

                               50,000

                          50,000

97

 Mexico                        

1

                               50,000

                          50,000

98

 Estonia                       

1

                               50,000

                          50,000

99

 Sierra Leone                  

1

                               37,500

                          37,500

100

 Maldives                      

1

                               25,000

                          25,000

101

 Iran                          

1

                               10,000

                          10,000

 

Tổng số

14,865

                 216,643,263,939

              75,560,677,804ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO ĐỊA PHƯƠNG

(Lũy kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 20/4/2013)

TT

 Địa phương

 Số dự án

  Tổng vốn đầu tư đăng ký (USD) 

  Vốn điều lệ (USD) 

1

 TP Hồ Chí Minh 

4441

                   32,683,249,356

              11,931,701,853

2

 Bà Rịa-Vũng Tàu

291

                   26,321,464,396

               7,335,356,440

3

 Hà Nội         

2509

                   21,345,142,897

               7,693,008,722

4

 Bình Dương     

2274

                   18,482,319,607

               6,604,489,740

5

 Đồng Nai       

1124

                   18,236,844,307

               7,524,029,207

6

 Hà Tĩnh        

48

                   10,567,903,000

               3,642,717,630

7

 Thanh Hóa      

44

                    9,950,235,144

               2,718,958,987

8

 Hải Phòng      

374

                    7,356,540,879

               2,481,390,413

9

 Phú Yên        

57

                    6,531,634,313

               1,473,136,655

10

 Hải Dương      

279

                    5,421,716,056

               1,625,456,490

11

 Quảng Nam      

79

                    4,984,233,719

               1,229,309,806

12

 Quảng Ninh     

101

                    4,270,011,054

               1,230,929,220

13

 Bắc Ninh       

327

                    4,262,608,885

                  900,700,765

14

 Quảng Ngãi     

26

                    3,928,108,864

                  659,308,987

15

 Đà Nẵng        

247

                    3,686,754,776

               1,667,974,058

16

 Long An        

470

                    3,588,229,856

               1,462,144,940

17

 Kiên Giang     

36

                    3,103,731,163

               1,466,984,465

18

 Dầu khí        

50

                    2,768,691,815

               2,401,691,815

19

 Vĩnh Phúc      

151

                    2,722,966,491

                  775,606,951

20

 Hưng Yên       

253

                    2,192,187,792

                  832,306,858

21

 Thái Nguyên    

33

                    2,164,414,337

                  202,541,405

22

 Thừa Thiên-Huế 

68

                    1,988,994,938

                  484,299,035

23

 Bình Định      

57

                    1,724,350,000

               1,297,843,000

24

 Bắc Giang      

111

                    1,692,886,697

               1,204,648,320

25

 Tây Ninh       

200

                    1,627,481,286

                  999,278,795

26

 Nghệ An        

33

                    1,546,352,134

                  251,896,913

27

 Bình Thuận     

102

                    1,439,509,568

                  394,035,900

28

 Tiền Giang     

52

                    1,145,713,528

                  396,889,732

29

 Khánh Hòa      

90

                    1,036,627,763

                  314,767,088

30

 Ninh Bình      

31

                       976,697,545

                  274,854,214

31

 Lào Cai        

34

                       839,162,822

                  265,752,357

32

 Cần Thơ        

60

                       804,361,858

                  724,975,364

33

 Bình Phước     

104

                       780,623,000

                  441,114,380

34

 Cà Mau         

7

                       780,600,000

                      6,500,000

35

 Ninh Thuận     

29

                       772,141,566

                  253,969,678

36

 Hậu Giang      

14

                       680,679,853

                  395,777,472

37

 Hà Nam         

59

                       531,467,490

                  174,633,165

38

 Lâm Đồng       

114

                       494,836,064

                  231,938,738

39

 Phú Thọ        

80

                       455,202,066

                  255,915,205

40

 Hòa Bình       

30

                       397,160,391

                  115,450,157

41

 Nam Định       

43

                       272,073,579

                  174,809,322

42

 Bến Tre        

32

                       261,491,518

                  157,700,879

43

 Thái Bình      

32

                       251,262,206

                    87,684,582

44

 Lạng Sơn       

30

                       192,503,586

                  130,340,314

45

 Đắc Lắc        

5

                       146,368,750

                    11,168,750

46

 Trà Vinh       

31

                       130,263,596

                    76,640,596

47

 An Giang       

21

                       129,590,190

                    60,951,817

48

 Tuyên Quang    

9

                       120,816,236

                    24,693,840

49

 Sơn La         

11

                       116,559,684

                    16,122,000

50

 Vĩnh Long      

23

                       113,474,240

                    80,664,240

51

 Yên Bái        

19

                         99,976,995

                    65,769,111

52

 Bạc Liêu       

18

                         89,549,941

                    71,919,411

53

 Gia Lai        

12

                         85,651,616

                    21,810,000

54

 Kon Tum        

2

                         71,950,000

                    71,950,000

55

 Quảng Trị      

16

                         67,689,500

                    26,217,100

56

 Đồng Tháp      

17

                         46,880,537

                    40,970,537

57

 Cao Bằng       

15

                         43,625,000

                    35,200,000

58

 Quảng Bình     

5

                         34,783,800

                    15,213,800

59

 Sóc Trăng      

10

                         30,043,000

                    16,763,000

60

 Đắc Nông       

6

                         19,659,000

                      9,051,770

61

 Bắc Cạn        

7

                         17,905,667

                      8,437,667

62

 Hà Giang       

8

                         13,306,886

                      9,313,012

63

 Lai Châu        

4

                           4,001,136

                      3,001,136

 

Tổng số

14,865

                 216,643,263,939

              75,560,677,804