Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản

Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực bất động sản

Gần 40 năm nước ta tiến hành mở cửa và đổi mới, việc thu hút các nguồn vốn để đầu tư, xây dựng và phát triển luôn là yêu cầu cấp bách, trong đó thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn rất quan trọng. Vốn FDI cũng thể hiện vai trò đi đầu để kéo theo các doanh nghiệp, ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trong nước. Bài viết này tập trung làm rõ một số nội dung về nguồn vốn FDI, nguồn vốn có thể xem là “điểm tựa” cho doanh nghiệp bất động sản (BĐS) hiện nay.
Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút hiệu quả dòng vốn FDI

Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút hiệu quả dòng vốn FDI

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là dòng vốn đặc biệt quan trọng cho tăng trưởng và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần bổ sung vốn, công nghệ, năng lực quản lý, khả năng kinh doanh, khả năng tổ chức và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và những biến động nhanh chóng, phức tạp trên thế giới đã buộc các quốc gia phải điều chỉnh lại các chính sách về FDI của mình. Với Việt Nam, việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh luôn là một yếu tố quan trọng trong việc thu hút, sử dụng và nâng cao hiệu quả của dòng vốn FDI thời gian tới.
Thách thức mới trong thu hút vốn FDI vào Việt Nam

Thách thức mới trong thu hút vốn FDI vào Việt Nam

Trong suốt 35 năm thực hiện đổi mới, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn là một trong những động lực đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, dòng vốn FDI toàn cầu nói chung và FDI vào Việt Nam nói riêng đã và đang bị tác động mạnh mẽ bởi đại dịch COVID-19 và các biến động lớn của nền kinh tế thế giới. Việc nghiên cứu, đánh giá về những tác động của bối cảnh mới đối với dòng vốn FDI là cần thiết nhằm giúp đưa ra những hàm ý chính sách cho Việt Nam để thu hút FDI bền vững.
Đừng để tuột cơ hội khi dòng vốn ngoại vào Việt Nam

Đừng để tuột cơ hội khi dòng vốn ngoại vào Việt Nam

Liên tiếp trong thời gian gần đây hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đón nhận những thông tin tích cực từ các tập đoàn hàng đầu thế giới. Tất nhiên, để đẩy nhanh quá trình này và tận dụng cơ hội, Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng những điều kiện cần và đủ về nguồn nhân lực hay năng lực của chính các doanh nghiệp nội nếu muốn tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu.
Dòng FDI toàn cầu trở lại mạnh mẽ với 1,65 nghìn tỷ USD

Dòng FDI toàn cầu trở lại mạnh mẽ với 1,65 nghìn tỷ USD

Hội nghị liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) vừa công bố báo cáo giám sát xu hướng đầu tư toàn cầu cho biết dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu đã có sự phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021, tăng 77% lên ước tính 1,65 nghìn tỷ USD, từ mức 929 tỷ USD vào năm 2020, vượt qua mức trước đại dịch.
Phát huy vai trò đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mới

Phát huy vai trò đầu tư nước ngoài trong bối cảnh mới

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đại dịch COVID-19 đã tác động ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các doanh nghiệp (DN) FDI tại Việt Nam, vì vậy cần có các giải pháp hỗ trợ thích hợp cho FDI phát huy vai trò trong bối cảnh bình thường mới.
 Hơn 2 tỷ USD vốn FDI "chảy" vào bất động sản

Hơn 2 tỷ USD vốn FDI "chảy" vào bất động sản

Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho thấy, trong 10 tháng đầu năm, bất động sản là một trong 3 lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số tiền 2,12 tỷ USD, chiếm gần 9% tổng vốn đầu tư nước ngoài.
Viễn cảnh kinh tế cuối năm 2021

Viễn cảnh kinh tế cuối năm 2021

Dù trong viễn cảnh nào, nền kinh tế cũng cần được mở cửa trở lại, và triển khai một cách thận trọng và bài bản theo lộ trình.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Đầu tư trực tiếp nước ngoài và vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) gắn với phát triển bền vững đã trở thành mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam những năm gần đây. Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, nhiều dự án FDI đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên, tác động lan toả tích cực của FDI cũng còn hạn chế. Bằng phương pháp thống kê mô tả dựa trên các dữ liệu thứ cấp, nghiên cứu này sẽ làm rõ một vài tác động tích cực, cũng như những hạn chế trong thu hút FDI ở Việt Nam thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp để tận dụng những tác động tích cực và hạn chế những rủi ro tiềm ẩn cho nền kinh tế trong việc thu hút FDI.