Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 7 tháng năm 2013

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 7 THÁNG NĂM 2013 THEO NGÀNH

Tính từ 01/01/2013 đến 20/7/2013

TT

Ngành

 Số dự án cấp mới

Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD)

Số lượt dự án tăng vốn

Vốn đăng ký tăng thêm (triệu USD)

Vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm (triệu USD)

1

CN chế biến,chế tạo

              315

5,735.06

186

4,705.87

10,440.93

2

KD bất động sản

                14

453.29

4

127.48

580.77

3

Bán buôn,bán lẻ;sửa chữa

              105

201.60

23

29.38

230.98

4

Dvụ lưu trú và ăn uống

                12

114.07

 

 

114.07

5

Thông tin và truyền thông

                56

80.10

10

7.84

87.94

6

Xây dựng

                45

72.27

8

10.89

83.16

7

Y tế và trợ giúp XH

                  3

82.40

 

 

82.40

8

HĐ chuyên môn, KHCN

                85

35.45

21

33.64

69.09

9

Cấp nước;xử lý chất thải

                  3

50.99

 

 

50.99

10

Nông,lâm nghiệp;thủy sản

                  7

48.08

2

-3.50

44.58

11

Nghệ thuật và giải trí

                  6

3.19

2

34.64

37.83

12

Giáo dục và đào tạo

                  2

0.46

3

34.16

34.62

13

Vận tải kho bãi

                13

17.13

5

10.14

27.27

14

Khai khoáng

                  1

15.00

 

 

15.00

15

Dịch vụ khác

                  3

7.73

1

0.25

7.98

16

SX,pp điện,khí,nước,đ.hòa

                  2

2.15

 

 

2.15

17

Tài chính,n.hàng,bảo hiểm

                  1

0.30

1

0.50

0.80

18

Hành chính và dvụ hỗ trợ

                  4

0.46

 

 

0.46

Tổng số

              677

6,919.74

266

         4,991.27

11,911.02

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 7 THÁNG NĂM 2013 THEO HÌNH THỨC

Tính từ 01/01/2013 đến 20/7/2013

TT

Hình thức đầu tư

 Số dự án cấp mới

Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD)

Số lượt dự án tăng vốn

Vốn đăng ký tăng thêm (triệu USD)

Vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm (triệu USD)

1

100% vốn nước ngoài

              578

6,217.37

241

1,945.22

8,162.59

2

Liên doanh

                98

657.65

24

3,047.95

3,705.60

3

Đầu tư theo BOT, BT, BTO

                  1

44.72

1

-1.90

42.82

Tổng số

              677

6,919.74

266

4,991.27

11,911.02

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 7 THÁNG NĂM 2013 THEO ĐỐI TÁC

Tính từ 01/01/2013 đến 20/7/2013

TT

Đối tác

 Số dự án cấp mới

Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD)

Số lượt dự án tăng vốn

Vốn đăng ký tăng thêm (triệu USD)

Vốn đăng
ký cấp mới và tăng
thêm
(triệu USD)

1

Nhật Bản

              169

1,001.63

64

3,098.10

4,099.73

2

Singapore

                61

2,485.56

21

1,241.10

3,726.67

3

Liên bang Nga

                  7

1,015.23

 

 

1,015.23

4

Hàn Quốc

              187

667.32

76

304.62

971.94

5

Hồng Kông

                32

575.68

16

66.34

642.02

6

Đài Loan

                31

264.42

23

71.08

335.50

7

Thái Lan

                17

309.26

5

15.67

324.93

8

Vương quốc Anh

                  3

122.50

4

3.01

125.51

9

Australia

                11

61.85

3

60.50

122.35

10

Trung Quốc

                41

90.87

3

4.20

95.07

11

CHLB ĐỨC

                10

75.46

1

0.10

75.56

12

Pháp

                10

36.04

7

24.01

60.05

13

Hoa Kỳ

                18

20.01

6

25.64

45.65

14

Đan Mạch

                  3

41.29

1

0.40

41.68

15

Hà Lan

                11

34.07

5

6.90

40.97

16

BritishVirginIslands

                  3

7.37

7

27.77

35.14

17

Brunei

                  6

22.80

3

5.95

28.75

18

Malaysia

                10

10.52

4

12.35

22.87

19

Samoa

                  5

22.35

 

 

22.35

20

Indonesia

                  2

11.10

2

8.52

19.62

21

Bermuda

                  1

15.00

 

 

15.00

22

Luxembourg

                  2

13.58

1

0.80

14.38

23

Thụy Sỹ

                  1

0.30

4

8.86

9.16

24

CH Seychelles

                  1

5.00

 

 

5.00

25

Canada

                  3

1.68

2

1.69

3.37

26

Bỉ

                  4

2.20

 

 

2.20

27

ấn Độ

                  5

0.86

1

1.00

1.86

28

New Zealand

                  2

1.41

 

 

1.41

29

Belize

                -  

 

1

1.20

1.20

30

Bungary

                  3

1.08

 

 

1.08

31

Quốc đảo Marshall

                -  

 

2

1.00

1.00

32

Tây Ban Nha

                  2

0.92

 

 

0.92

33

Thụy Điển

                  2

0.55

 

 

0.55

34

Jordan

                  1

0.50

 

 

0.50

35

Israel

                  2

0.35

 

 

0.35

36

Bangladesh

                  1

0.33

 

 

0.33

37

Philippines

                -  

 

2

0.27

0.27

38

Maldives

                  1

0.03

1

0.20

0.23

39

Cayman Islands

                  1

0.20

 

 

0.20

40

Ireland

                  3

0.15

 

 

0.15

41

Guatemala

                  1

0.10

 

 

0.10

42

Cộng hòa Séc

                  1

0.10

 

 

0.10

43

Hungary

                  1

0.05

 

 

0.05

44

Pakistan

                  1

0.04

 

 

0.04

45

Nigeria

                  1

0.01

 

 

0.01

46

Italia

                -  

 

1

 

 

Tổng số

              677

       6,919.74

            265

         4,991.27

           11,911.02

 

THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 7 THÁNG NĂM 2013 THEO ĐỊA PHƯƠNG 

Tính từ 01/01/2013 đến 20/7/2013

TT

Địa phương

 Số dự án cấp mới

Vốn đăng ký cấp mới (triệu USD)

Số lượt dự án tăng vốn

Vốn đăng ký tăng thêm (triệu USD)

Vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm (triệu USD)

1

Thanh Hóa

                  1

0.50

3

2,814.50

2,815.00

2

Thái Nguyên

                  7

2,141.50

1

16.00

2,157.50

3

Bắc Ninh

                60

321.39

9

1,055.70

1,377.09

4

Bình Định

                  4

1,009.48

 

 

1,009.48

5

Hải Dương

                15

611.60

7

35.90

647.50

6

Bình Dương

                36

460.73

38

137.11

597.84

7

TP Hồ Chí Minh

              226

333.54

48

215.64

549.18

8

Đồng Nai

                40

338.84

26

169.86

508.70

9

Hà Nội

              101

206.59

44

201.77

408.36

10

Hải Phòng

                19

335.43

20

44.82

380.25

11

Vĩnh Phúc

                  6

279.24

5

45.20

324.44

12

Long An

                23

109.31

15

34.04

143.35

13

Hưng Yên

                20

78.22

6

31.25

109.47

14

Tiền Giang

                  4

17.54

6

85.90

103.44

15

Hà Nam

                11

78.40

4

3.94

82.34

16

Kiên Giang

                  2

76.29

 

 

76.29

17

Quảng Ninh

                  4

63.36

1

11.14

74.50

18

Bình Phước

                  5

53.31

3

13.00

66.31

19

Bắc Giang

                17

47.41

4

11.13

58.54

20

Bà Rịa-Vũng Tàu

                  5

20.60

3

35.00

55.60

21

Bến Tre

                  2

50.58

 

 

50.58

22

Hà Tĩnh

                  6

38.80

1

4.20

43.00

23

Thừa Thiên-Huế

                  3

41.69

 

 

41.69

24

Tây Ninh

                  5

37.50

1

0.20

37.70

25

Lào Cai

                  2

0.32

2

34.66

34.98

26

Đà Nẵng

                12

37.81

3

-10.57

27.24

27

Ninh Bình

                  3

25.50

1

 

25.50

28

Quảng Ngãi

                  3

16.54

 

 

16.54

29

Dầu khí

                  1

15.00

 

 

15.00

30

Nghệ An

                  2

10.07

 

 

10.07

31

Cao Bằng

                  1

9.00

 

 

9.00

32

Nam Định

                  2

12.00

2

-3.74

8.26

33

Thái Bình

                  1

8.00

 

 

8.00

34

An Giang

                  3

7.40

 

 

7.40

35

Lâm Đồng

                  2

7.30

1

-1.00

6.30

36

Bình Thuận

                  6

4.35

2

1.12

5.46

37

Cà Mau

                  1

5.00

 

 

5.00

38

Hòa Bình

                -  

 

2

5.00

5.00

40

Khánh Hòa

                  2

4.00

 

 

4.00

41

Tuyên Quang

                -  

 

2

2.21

2.21

42

Cần Thơ

                  1

0.17

1

1.95

2.12

43

Hậu Giang

                  4

1.84

1

0.13

1.98

44

Phú Thọ

                  4

2.60

1

-1.90

0.70

45

Phú Yên

                -  

 

2

0.61

0.61

46

Bạc Liêu

                  1

0.37

 

 

0.37

47

Vĩnh Long

                  1

0.30

 

 

0.30

48

Sơn La

                  1

0.18

 

 

0.18

49

Trà Vinh

                  1

0.10

 

 

0.10

50

Đồng Tháp

                  1

0.05

 

 

0.05

51

Ninh Thuận

                -  

 

1

-3.50

-3.50

Tổng số

              677

       6,919.74

            266

         4,991.27

           11,911.02