Tình hình giá cả thị trường 7 tháng đầu năm 2013

Theo gso.gov.vn

Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Bảy ước tính đạt 213,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2012. Tính chung bảy tháng năm 2013, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1487,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 4,9%. Trong tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng bảy tháng, kinh doanh thương nghiệp đạt 1143,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,9% và tăng 11,4%; khách sạn nhà hàng đạt 179 nghìn tỷ đồng, chiếm 12% và tăng 14,7%; dịch vụ đạt 151 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,1% và tăng 14,9%; du lịch đạt 14,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 1% và tăng 2%.

Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2013 tăng 0,27% so với tháng trước. Trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ, nhóm giao thông tăng cao nhất với 1,34%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,43%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,31%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,29%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,26%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,25%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,1% (Lương thực giảm 0,3%; thực phẩm tăng 0,18%); giáo dục tăng 0,09%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05%; bưu chính viễn thông không biến động.

Chỉ số giá tháng này tăng chủ yếu do ảnh hưởng của giá xăng dầu được điều chỉnh tăng hai đợt vào ngày 14/6/2013 và ngày 28/6/2013, làm chỉ số giá nhóm xăng dầu tăng 2,38% so với tháng trước, đóng góp vào chỉ số giá chung 0,09%. Bên cạnh đó, mức lương tối thiểu khu vực hành chính, sự nghiệp được điều chỉnh tăng từ 1050 nghìn đồng lên 1150 nghìn đồng từ ngày 01/7/2013 cũng tác động đến mức tăng của chỉ số giá.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2013 tăng 2,68% so với tháng 12/2012 và tăng 7,29% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân bảy tháng năm nay tăng 6,81% so với bình quân cùng kỳ năm 2012.

Chỉ số giá vàng tháng 7/2013 giảm 6,28% so với tháng trước; giảm 20,43% so với tháng 12/2012; giảm 13,35% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2013 tăng 0,68% so với tháng trước; tăng 1,53% so với tháng 12/2012; tăng 1,42% so với cùng kỳ năm 2012.