Tình hình hoạt động dịch vụ tháng đầu năm 2023

Trong tháng 01/2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 544,8 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 25,08 tỷ USD; cả nước xuất siêu 3,6 tỷ USD; khách quốc tế đến Việt Nam đạt 871,2 nghìn lượt, gấp 44,2 lần cùng kỳ năm trước...

Tình hình hoạt động dịch vụ tháng đầu năm 2023 - Ảnh 1

Theo dangcongsan.vn