Tình hình kinh tế 10 tháng và tháng 10/2014

Theo nfsc.gov.vn

Căng thẳng địa chính trị leo thang, bất ổn Trung Đông gia tăng, sự phục hồi chậm chạp của khu vực EU, Nhật Bản khiến bức tranh tăng trưởng thế giới 2014 và triển vọng 2015 kém lạc quan hơn. Các tổ chức tài chính thế giới liên tiếp hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2014 và 2015.

Trong nước, ổn định kinh tế vĩ mô được duy trì khá vững chắc, tăng trưởng kinh tế tiếp tục đà phục hồi và diễn ra đều ở các ngành và khu vực kinh tế; tình hình sản xuất kinh doanh của khu vực doanh nghiệp cũng chuyển biến tích cực trên nhiều mặt.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn không ít khó khăn nhất là đối với các doanh doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như khả năng đảm bảo vốn đầu tư để duy trì tốc độ tăng trưởng trong năm tới cũng như các năm tiếp theo.

Đây là những thông tin chính trong Báo cáo tình hình kinh tế 10 tháng và tháng 10-2014 của Uủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia.

Mời download nội dung báo cáo: bccp2014_10_final.pdf