Đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Đẩy mạnh rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu các ngành, các địa phương tập trung rà soát các quy định pháp luật còn bất cập, vướng mắc để kịp thời sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Lợi ích của chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp

Lợi ích của chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp

Trong ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang trở nên phổ biến như hiện nay, việc chuyển đổi số trở thành xu hướng tất yếu, là vấn đề được quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, chuyển đổi số được dự báo diễn ra trong hầu hết loại hình doanh nghiệp và mang lại nhiều lợi ích trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan và địa phương chủ động thực hiện theo thẩm quyền, tham mưu, đề xuất kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tận dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Trong môi trường kinh doanh có nhiều biến động như giai đoạn hiện nay thì việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) và quản trị rủi ro nhằm mục đích ngăn ngừa các rủi ro có thể xảy ra trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, KSNB và quản trị rủi ro có phải hai chức năng tách rời nhau hay không, hay giữa chúng có những điểm chung nhất định, bài viết sau đây sẽ làm rõ vấn đề này.
Cơ cấu lao động tại Việt Nam và vấn đề đặt ra

Cơ cấu lao động tại Việt Nam và vấn đề đặt ra

Thực tiễn cho thấy, chất lượng lao động việc làm ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, nhất là trong bối cảnh hội nhập và Cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo áp lực lớn đối với cơ cấu lao động, chất lượng lao động và giải quyết việc làm cho người lao động.
Phát triển kinh tế tuần hoàn: Cơ hội và thách thức nào đối với Việt Nam?

Phát triển kinh tế tuần hoàn: Cơ hội và thách thức nào đối với Việt Nam?

Đại hội Đảng lần thứ XIII coi nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế tuần hoàn (KTTH) là một trong những giải pháp quan trọng để hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Bài viết nhận diện một số cơ hội, thách thực đặt ra đối với Việt Nam trong thực hiện chuyển đổi sang KTTH.