Tình hình kinh tế - xã hội TP. Hà Nội quý I/2013

Theo Tổng cục Thống kê

Quý I/2013, Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội, tuy thấp hơn kế hoạch năm 2013 của Thành phố, nhưng cao hơn tốc độ  tăng trưởng của cùng kỳ năm trước: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,5%; vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 11,7%; tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 11,6%; kim ngạch xuất khẩu tăng 0,3%...

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2013 tăng 7,5% so cùng kỳ năm trước. Tốc độ tăng GRDP quý I so với cùng kỳ của một số năm gần đây ở Hà Nội như sau: Giá trị tăng thêm ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng 5,6% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 0,3% vào mức tăng chung); Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 7,3% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 3,7% vào mức tăng chung); Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng 7,9% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 3,5% vào mức tăng chung).  

Cộng dồn 3 tháng đầu năm 2013, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 4,8% so cùng kỳ, trong đó: công nghiệp khai khoáng giảm 16,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,7%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 10,9%; cung cấp nước, xử lý nước thải và thu gom rác tăng 7,2%.

Dự kiến quý I/2013 Vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (vốn đầu tư xã hội) đạt 42.911,8 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn nhà nước trên địa bàn, tăng 16,3%; vốn ngoài nhà nước tăng 11,1%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8% so với cùng kỳ.

Chia theo khoản mục đầu tư: vốn đầu tư xây dựng cơ bản, chiếm tỷ trọng 27,5%, tăng 11,3% so cùng kỳ năm trước; Vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất, chiếm tỷ trọng 18,5%, tăng 18%; Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản, chiếm tỷ trọng 1%, tăng 10,9%; Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động, chiếm tỷ trọng 48,1%, tăng 9,6%; Vốn đầu tư khác, chiếm tỷ trọng 4,9%, tăng 11,6%.

Quý I/2013, các công trình, dự án có vốn chuyển tiếp tục được thực hiện. Một số dự án do các Sở làm chủ đầu tư có khối lượng thực hiện đạt khá (trên 25%) so với kế hoạch năm 2013.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài Quý I/2013 của Hà Nội đạt được kết quả khá so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến quý I/2013, trên địa bàn Hà Nội có 61 dự án đầu tư nước nước được cấp mới và tăng vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 149 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, tăng 1,6 lần về số dự án và tăng 25,2% về vốn đầu tư đăng ký. Trong tổng số, có 48 dự án đăng ký mới, vốn đăng ký là 124,7 triệu USD; 13 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm là 24,3 triệu USD.

Tháng Ba năm 2013, tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 1,3% so tháng trước (bán lẻ tăng 1,1%) và tăng 11,8% so cùng kỳ năm trước (bán lẻ tăng 13%). Dự kiến quý I/2013, tổng mức bán hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 11,6% so cùng kỳ  năm trước, trong đó, bán lẻ tăng 11,5%.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ quý I năm nay tốc độ tăng không cao, nếu loại trừ yếu giá tăng 5,2% so cùng kỳ. Mặc dù, so với cùng kỳ năm trước, tốc độ tăng của quí I năm nay  cao hơn  nhưng đây cũng là tỷ lệ tăng thấp trong nhiều năm qua (năm 2010 tăng 15,5%, năm 2011 tăng 11,9% năm 2012 tăng 2,8%).

Quý I/2013, dự kiến kim ngạch xuất khẩu đạt 2439,3 triệu USD tăng 0,3% so cùng kỳ, trong đó xuất khẩu địa phương tăng 0,3%. Dự kiến kim ngạch nhập khẩu quý I đạt 5355,4 triệu USD tăng 2,9% so cùng kỳ, trong đó nhập khẩu địa phương ước đạt 2250,6 triệu USD tăng 2,9%.  

Dự kiến Quý I/2013, lượng khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội là 425,4 nghìn lượt người tăng 18,9% so cùng kỳ. Trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng chiếm tỷ trọng 84,2%, tăng 22,7%  so cùng kỳ, khách đến vì công việc chiếm tỷ trọng 12,5%, tăng 1,4%.

Khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội Quý I/2013 chia theo phương tiện đến như sau: bằng đường hàng không là 362,5 nghìn lượt người, tăng 19,5% so với cùng kỳ; đến bằng đường biển, đường bộ 62,9 nghìn lượt người, tăng 15,6%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 năm 2013 giảm 0,21% so với tháng trước và tăng 5,7% so cùng kỳ. Theo đúng qui luật, hàng năm sau Tết Nguyên đán, giá lương thực thực phẩm ổn định, dần quay lại mức giá như thời điểm trước Tết, khiến cho chỉ số giá nhóm thực phẩm giảm (giảm 1,36% so tháng trước).

Trong quý I/2013, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 0,95%, tháng 2 tăng 1,30%, tháng 3 giảm 0,21%. Như vậy sau 3 tháng, chỉ số giá tiêu dùng so với tháng 12 năm trước tăng  2,04%. Tốc độ tăng bình quân 1 tháng trong 3 tháng đầu năm 2013 là 0,68%/tháng. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I/2013  so cùng kỳ tăng 6,03%.

Dự kiến quý I/2013 so cùng kỳ năm trước, khối lượng hàng hoá vận chuyển tăng 21,1%; khối lượng hàng hoá luân chuyển tăng 21,9%; doanh thu vận chuyển hàng hoá tăng 21,4%; khối lượng hành khách vận chuyển tăng 20,5%; khối lượng hành khách luân chuyển tăng 21,6%; doanh thu vận chuyển hành khách tăng 22,3%.

Dự kiến quý I/2013, doanh thu bưu chính tăng 21,8% so cùng kỳ năm trước. Quý I/2013, dự kiến số thuê bao tăng thêm là 242,6 nghìn thuê bao điện thoại (tăng 22,3% so cùng kỳ năm trước); 91,4 nghìn thuê bao Internet (tăng 20,2%). Doanh thu viễn thông đạt 3933,9 tỷ đồng (tăng 21,6%).

Vụ đông năm nay, toàn Thành phố trồng được 46.651,3 ha, tăng 23,01% so với cùng kỳ. Hầu hết các loại cây vụ đông năm nay đều cho năng suất khá hơn năm trước, mặt khác do diện tích tăng, nên sản lượng tăng đáng kể. Diện tích trồng rừng mới ước tính 150 ha, bằng 50,2% năm 2012. Sản lượng gỗ khai thác 2 368 m³, bằng 22,2%; Củi 10 165 Ste, bằng 26,1%; Tre, luồng 486 ngàn cây, bằng 25,3%;... Đã xử lý 13 vụ vi phạm hành chính về quản lý bảo vệ rừng và vận chuyển lâm sản, xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước 213 triệu đồng, tịch thu 8,78 m3 gỗ quy tròn (7,54 m3 gỗ quý hiếm), 68,6kg động vật hoang dã;  Tình hình chăn nuôi từ đầu năm đến nay, nhìn chung ổn định. Sản lượng sản phẩm chăn nuôi một số loại gia súc gia cầm trong quý I/2013 ước tính như sau: Thịt trâu, bó hơi xuất chuồng 2.570 tấn, tăng 18,2% cùng kỳ; Thịt lợn hơi xuất chuồng 77.100 tấn, giảm 1%; Gà 13.470 tấn, tăng 2,2%; Vịt, ngan, ngỗng 3.786 tấn, tăng 5,1%; Trứng gà, vịt 200,4 triệu quả, tăng 14,9%; Sữa bò 4.642 tấn, tăng 16,8%; …

Ước tính diện tích nuôi thả thủy sản trong quý I/2013 đạt 13.683 ha, trong đó, diện tích thả cá 13.548 ha. Trong quý I/2013, sản lượng thuỷ sản toàn Thành phố ước đạt 15.977 tấn, tăng 5,4%, trong đó, sản lượng nuôi trồng 15.397 tấn, tăng 5,6%, riêng sản lượng cá nuôi thả 15.391 tấn, tăng 5,6%.

Hai tháng đầu năm 2013, trên địa bàn Thành phố đã phát hiện và xảy ra 838 vụ phạm pháp hình sự, tăng 21,3% so với cùng kỳ, với số đối tượng bị bắt giữ theo luật là 959 người, tăng 2,6%. Cộng dồn 2 tháng đã phát hiện 370 vụ cờ bạc, tăng 19% so cùng kỳ. Phát hiện 63 vụ sử dụng ma tuý, bằng 7 lần so với cùng kỳ; với 108 đối tượng bị bắt, bằng 4,7 lần so với cùng kỳ.

Cộng dồn 2 tháng, toàn Thành phố đã xảy ra 340 vụ tai nạn giao thông, so cùng kỳ năm trước bằng 3,8 lần, làm 119 người bị chết, tăng 38,4% so cùng kỳ năm trước và có 271 người bị thương, bằng 23,1% so cùng kỳ năm 2011.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn dự kiến Quý I/2013 đạt 30.811 tỷ đồng, đạt 19% dự toán năm, trong đó: thu nội địa (không kể dầu thô) là 27.029 tỷ đồng, đạt 18,6% dự toán; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu  là 2.456 tỷ đồng, đạt 21% dự toán; thu từ dầu thô là 1.326 tỷ đồng, đạt 28,8% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước quý I/2013 là 10.307 tỷ đồng, đạt 17,9%  dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển là 4.934 tỷ đồng, đạt 20,6% dự toán; chi thường xuyên là 5.374 tỷ đồng, đạt 16,8% dự toán năm.

Dự kiến đến cuối tháng Ba năm 2013, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 902.086 tỷ đồng, tăng 5,2% so cuối tháng trước và tăng 0,6% so cuối năm 2012, trong đó, tiền gửi tiết kiệm giảm 0,7% và tăng 3,9%, tiền gửi thanh toán tăng 9,6% và tăng 0,2%. Tổng dư nợ cho vay tháng Ba năm 2013 đạt 649.661 tỷ đồng, tăng 5,4% so cuối tháng trước và giảm 0,5% so cuối năm 2012, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 6,3% và giảm 1,1%, dư nợ trung và dài hạn tăng 3,9% và tăng 0,5%.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/3. Số lượng chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đạt 531 chứng khoán (trong đó: Chứng khoán niêm yết đạt 397; chứng khoán đăng ký giao dịch đạt 134), với giá trị niêm yết đạt 105.683 tỷ đồng, tăng 0,52% so với đầu năm (trong đó: CP niêm yết đạt 85.870 tỷ đồng, chiếm 81,25% và tăng 0,4% so với đầu năm; CP đăng ký giao dịch đạt 19.813 tỷ đồng chiếm 18,75%). Giá trị vốn hoá toàn thị trường đạt 122.518 tỷ đồng, tăng 6,16% so với đầu năm (trong đó: CP niêm yết đạt 94.145 tỷ đồng, chiếm 76,84% và tăng 8,78% so với đầu năm; CP đăng ký giao dịch đạt 28.373 tỷ đồng, chiếm 23,16% và giảm 1,71% so với đầu năm).

Chỉ số HNX-Index kết thúc phiên giao dịch ngày 15/3 đạt 62,06 điểm, tăng 4,97 điểm, tương ứng 8,71% so với đầu năm (Chỉ số HNX30 đạt 120,37 điểm, tăng 12,6 điểm tương ứng với 11,69% so với đầu năm). Luỹ kế, khối lượng giao dịch đạt 3549,9 triệu CP được chuyển nhượng với giá trị đạt 27146,9 tỷ đồng, tăng tương ứng 45,3% về khối lượng và 27,9% về giá trị so với cùng kỳ.