Bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước: Lạc quan, không chủ quan

Bức tranh kinh tế - xã hội của đất nước: Lạc quan, không chủ quan

Qua 3/4 chặng đường năm 2022, bức tranh kinh tế-xã hội của đất nước đã thể hiện rõ những nét phục hồi và phát triển mạnh mẽ trên hầu hết các ngành, lĩnh vực qua nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời có những quyết định mang tính chất lịch sử, bước ngoặt, thực hiện mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn mới

Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn mới

Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại nhằm nâng cao đời sống nông dân, phát triển đất nước là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đã được thực hiện từ nhiều năm nay. Qua đó, khẳng định nông nghiệp không chỉ đóng vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, mà đang dần trở thành ngành kinh tế năng động, phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế thế giới; đời sống người dân không ngừng được nâng cao, kinh tế nông thôn phát triển tích cực... Tuy nhiên, đến nay, kinh tế nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa phát huy hết hiệu quả và cần tiếp tục có nhiều giải pháp mới triển khai quyết liệt đồng bộ hơn nữa trong thời gian tới.
Mô hình nào cho Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

Mô hình nào cho Hội đồng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cả nước song phát triển chưa xứng tiềm năng. Muốn tạo bước ngoặt phát triển cho vùng, cần nâng cao vị trí, vai trò của Hội đồng vùng theo hướng là một cơ quan chuyên trách thuộc Chính phủ.
Kinh tế Quảng Ngãi phục hồi và tăng trưởng trở lại

Kinh tế Quảng Ngãi phục hồi và tăng trưởng trở lại

Tiếp nối đà tăng tốc của năm 2021, trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục chuyển biến tích cực. Hầu hết các ngành, lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại, trong đó, nhiều chỉ tiêu có bước tăng trưởng cao.
Tháo gỡ khó khăn, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội

Tháo gỡ khó khăn, tạo bước đột phá về phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 5/7, Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7 để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, dự kỳ họp.
Đẩy mạnh các hoạt động phục hồi, phát triến kinh tế - xã hội

Đẩy mạnh các hoạt động phục hồi, phát triến kinh tế - xã hội

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 138/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021. Trong đó, Chính phủ yêu cầu cần có biện pháp linh hoạt đối với tình huống cụ thể trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phục hồi, phát triến kinh tế - xã hội (KT-XH),