Kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu

Kinh tế Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy sáng sủa của kinh tế toàn cầu

Tại phiên Bế mạc Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, trong đó, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023 – 2024.
Kinh tế 9 tháng: Xu hướng tích cực tiếp tục được duy trì

Kinh tế 9 tháng: Xu hướng tích cực tiếp tục được duy trì

9 tháng qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Xu hướng tích cực hơn tiếp tục được duy trì và...
Cần khởi động lại các động lực phát triển nền kinh tế

Cần khởi động lại các động lực phát triển nền kinh tế

Sáng 31/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.
Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 do Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh công bố, năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn Thành phố ước tăng 9,03%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3%, nhập khẩu ước đạt 66,2 tỷ USD, tăng 10%, (FDI) năm 2022 đạt hơn 3,94 tỷ USD, bằng 105,41 so với cùng kỳ năm 2021,..
Phát triển thị trường lao động để phục hồi nhanh kinh tế - xã hội

Phát triển thị trường lao động để phục hồi nhanh kinh tế - xã hội

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng và phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn khác; qua đó góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, Các công tác đó là: Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác thuế; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý thuế…