Tình hình kinh tế - xã hội TP. Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm 2013

Theo gso.gov.vn

Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt 532.414 tỷ đồng, tăng 8,7% so cùng kỳ năm trước . Trong 8,7% tăng trưởng chung: khu vực thương mại dịch vụ đóng góp 5,86%; khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 2,75%; khu vực nông lâm thuỷ sản 0,05%.

Tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn 9 tháng ước thực hiện 123.738 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 3,3%. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn trên địa bàn ước thực hiện 103.863  tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 3,3%. Trong đó vốn ngân sách thành phố 11.821,8 tỷ đồng, tăng 2,4% so với cùng kỳ và đạt 69% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 31/8, toàn thành phố đã có 27.374 giấy phép xây dựng và sửa chữa lớn với diện tích sàn 4.763,6 ngàn m2  được cấp; trong đó xây dựng mới 24.077 giấy phép với diện tích 4.327,6 ngàn m2 và 3.297 giấy phép sửa chữa lớn với diện tích 434 ngàn m2.

Từ đầu năm đến ngày 15/9, đã có 291 dự án có vốn nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 650,7 triệu USD, vốn đầu tư bình quân một dự án 2,2 triệu USD.

Chỉ số phát triển công nghiệp  9 tháng đạt 6% so cùng kỳ, đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu quý 2 đến nay. Giá trị sản xuất xây dựng ước thực hiện 104.344 tỷ đồng, tăng  5,4% so với cùng kỳ năm trước

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 9/2013 ước đạt 9.412 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 6.910 tỷ đồng tăng 4,1% so cùng kỳ. Trong đó chăn nuôi chiếm 54%, tăng 4,3%; trồng trọt chiếm 37,6%, tăng 3,8%. Giá trị sản xuất hoạt động chăn nuôi  ước đạt 3.729 tỷ đồng (giá thực tế), tăng 4,3% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 68 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ năm trước, trong đó hoạt động trồng và chăm sóc rừng tăng 25,5%. Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 2.434 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó, nuôi trồng tăng 7,2%, khai thác tăng 27,2%.

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố ước tính 9 tháng đạt 441.076,2 tỷ đồng, tăng 12,2 % so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu khách sạn và dịch vụ lữ hành đạt 17.287 tỷ đồng, chiếm 3,9% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, tăng 20,1% so cùng kỳ. Trong đó du lịch lữ hành tăng 24,7%, khách sạn tăng 11,2%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2013 so với tháng 12/2012 tăng 4,43%.

9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá đạt 33.033,9 triệu USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu hàng hóa đạt 19.767,7 triệu USD, giảm  4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng trị giá hàng nhập khẩu đạt 18.721 triệu USD, tăng 12% so cùng kỳ năm trước.

Doanh thu vận tải hàng hóa chín tháng ước đạt 27.063,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 68,8% trong tổng doanh thu vận tải thuần túy, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2012. Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 12.248,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,2% trong tổng doanh thu vận tải thuần túy, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2012. Tổng lượng hàng hóa qua cảng sông và cảng biển đạt 53.193,3 nghìn tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ;

Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm nay ước thực hiện 165.677,6 tỷ đồng, đạt 69,5% dự toán, tăng 7% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước địa phương ước 32.710,2 tỷ đồng, đạt 78,6% dự toán, giảm 24,9% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 29.998 tỷ đồng, đạt 69,1% dự toán, tăng 9,8% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước địa phương kể cả tạm ứng ước 46.249,4 tỷ đồng, vượt  6,6% dự toán, tăng 13,8% so cùng kỳ.  

Dự ước 9 tháng đầu năm, tổng số lượt khám và điều trị bệnh là 22 triệu lượt, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2012. Tổng số lượt bệnh nhân điều trị nội trú gần 1 triệu lượt, tăng 2% so với cùng kỳ.

Năm học 2013 – 2014, Toàn thành phố hiện có 877 trường mẫu giáo, mầm non; tăng 9,6% so năm học trước.  Hiện có 918 trường phổ thông, tăng thêm 1 trường so với năm học 2012 - 2013. Tổng số phòng học là 27.066 phòng, số lớp học là 26.833 lớp, số giáo viên là 45.115 người. Tổng số số học sinh là 1.082,8 ngàn người; trong đó trẻ 6 tuổi huy động vào lớp 1 là 108,8 ngàn em. Tổng số hồ sơ đăng ký dự thi đại học - cao đẳng năm nay tại các trường trên địa bàn thành phố là 148,3 ngàn hồ sơ, tăng 1,7% so với năm 2012.            

Tính đến nay thành phố còn 28.260 hộ nghèo (theo chuẩn thu nhập 12 triệu đồng/người/năm) chiếm tỷ lệ 1,55% tổng hộ dân thành phố với 126,8 ngàn nhân khẩu. Hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2012 - 2015 hiện còn 104.948 hộ với 468,1 ngàn nhân khẩu, trong đó có 80.412 hộ nghèo vượt chuẩn nghèo và điều tra mới là 24.536 hộ đưa vào danh sách hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,75% tổng hộ dân thành phố.

Tổng quỹ giảm nghèo là 256,6 tỷ đồng, đang trợ vốn cho 31.164 hộ nghèo và cận nghèo với tổng số tiền 208,6 tỷ đồng và 144 cơ sở sản xuất kinh doanh thu nhận 1.731 lao động nghèo.

Từ đầu năm đến nay, ngành chức năng của thành phố đã lập danh sách và cấp phát 98,9 ngàn thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo - người cận nghèo. Hỗ trợ chi phí học tập 7,1 tỷ đồng cho 23,7 ngàn lượt học sinh diện hộ nghèo thành phố. Miễn giảm 3,4 tỷ đồng học phí cho 30,1 ngàn học sinh thuộc hộ nghèo. Miễn giảm học phí cho 171 sinh viên nghèo, với số tiền 250,9 triệu đồng và giảm học phí cho 895 sinh viên hộ cận nghèo, với số tiền 137,8 triệu đồng. Đào tạo nghề ngắn hạn cho 1.265 lao động và giới thiệu việc làm cho 5.826 lao động nghèo.

Từ ngày 02/01 đến ngày 13/9, đã có 94 ngàn người lao động đến Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố đăng ký thất nghiệp, giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước, đã có 83,3 ngàn người đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, 79,9 ngàn người đã nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, 3,6 ngàn người hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần, 105,9 ngàn người được tư vấn giới thiệu việc làm, 2,9 ngàn người được hỗ trợ học nghề.