Tình hình thị trường tài chính 8 tháng năm 2023

Thiết kế: Gia Hân

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, 8 tháng năm 2023, công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Tình hình thị trường tài chính 8 tháng năm 2023 - Ảnh 1