THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tại thị trường trong nước, tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng đang ở mức 20.828 đồng/USD. Tỷ giá trần cho các ngân hàng thương mại vẫn ổn định ở mức 21.036 đồng/USD. Trong tháng, giá USD tại các ngân hàng thương mại biến động nhẹ với xu hướng đi lên. Tỷ giá niêm yết mua, bán VND/USD của các ngân hàng thương mại đang phổ biến quanh khoảng 20.830 - 20.880 đ/USD. Cán cân thương mại hàng hoá cả nước đến hết tháng 10/2012 thặng dư 64 triệu USD.

DIỄN BIẾN THAY ĐỔI TỶ GIÁ USD/VND

(TỪ NGÀY 1/11/2012 ĐẾN NGÀY 30/11/2012)

Tình hình thị trường tiền tệ tháng 11 năm 2012  - Ảnh 1

Trên thị trường ngoại hối quốc tế trong tháng 11/2012, chỉ số USD Index có xu hướng tăng điểm, tuy nhiên giai đoạn cuối tháng giảm nhẹ. Cụ thể, chỉ số đạt mức cao nhất tại 81,26 ngày 18/11 và thấp nhất tại 80,05 ngày 1/11. Trong tháng, chỉ số USD Index từ mức 80,05 (ngày 1/11), lên 80,79 (ngày 8/11), 81,15 (ngày 18/11), sau đó giảm xuống mức 80,24 (ngày 25/11), 80,20 (ngày 29/10). Diễn biến cặp tỷ giá EUR/USD: 1 EUR đổi được 1,2965 USD (ngày 1/11), 1,2808 USD (ngày 7/11), 1,2710 USD (ngày 14/11), 1,2865 USD (ngày 22/11), 1,2974 USD (ngày 30/11).

CHỈ SỐ USD TỪ NGÀY 1/11/2012 ĐẾN NGÀY 30/11/2012

Tình hình thị trường tiền tệ tháng 11 năm 2012  - Ảnh 2


KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH DO NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 29/11/2012

STT

Nội dung

2 năm

3 năm

5 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh

2

Mã trái phiếu

BVDB12189

BVDB12193

BVDB12195

3

Ngày phát hành

 (KH 2 năm,  3 năm)/

phát hành bổ sung

(KH 5 năm)

03/12/2012

8

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

9

Tổng khối lượng gọi thầu

2.000 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

1.500 tỷ đồng

10

Tổng số thành viên

 tham gia đấu thầu

3 thành viên

3 thành viên

1 thành viên

11

Tổng số phiếu đăng

 ký đấu thầu hợp lệ

3 phiếu

3 phiếu

1 phiếu

12

Tổng số tiền đăng ký

đấu thầu hợp lệ

1.200 tỷ đồng

1.000 tỷ đồng

500 tỷ đồng

13

Lãi suất đăng ký thấp nhất

10,40%

10,50%

10,75%

15

Lãi suất đăng ký cao nhất

10,75%

10,85%

10,90%

17

Lãi suất trúng thầu

10,50%

10,60%

10,80%

18

Khối lượng trúng thầu

800 tỷ đồng

600 tỷ đồng

400 tỷ đồng

19

Tổng số tiền thanh

toán trái phiếu trúng thầu

800.000.000.000

đồng

600.000.000.000

đồng

400.000.000.000

đồng

Nguồn: HNX

KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH DO NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI PHÁT HÀNH, TỔ CHỨC VÀO NGÀY 30/11/2012

STT

Nội dung

3 năm

5 năm

1

Loại trái phiếu

Trái phiếu Chính Phủ bảo lãnh

2

Mã trái phiếu

BVBS12100

BVBS12123

3

Ngày phát hành bổ sung

04/12/2012

4

Mệnh giá

100.000 đồng/trái phiếu

5

Tổng khối lượng gọi thầu

500 tỷ đồng

320 tỷ đồng

6

Tổng số thành viên tham gia đấu thầu

2 thành viên

2 thành viên

7

Tổng số phiếu đăng ký đấu thầu hợp lệ

2 phiếu

2 phiếu

8

Tổng số tiền đăng ký đấu thầu hợp lệ

900 tỷ đồng

300 tỷ đồng

9

Lãi suất đăng ký thấp nhất

10,85%

11,05%

10

Lãi suất đăng ký cao nhất

11%

11,50%

11

Lãi suất trúng thầu

10,90%

11,10%

12

Khối lượng trúng thầu

500 tỷ đồng

200 tỷ đồng

13

Tổng số tiền thanh toán trái phiếu trúng thầu

500.000.000.000 đồng

200.000.000.000 đồng

 Nguồn: HNX

Bài đăng Tạp chí Tài chính số 12-2012

Tình hình thị trường tiền tệ tháng 11 năm 2012

Xem thêm

Video nổi bật