Tình hình vận tải, viễn thông và du lịch năm 2021

Theo Tổng cục Thống kê

Năm 2021, trước tác động của đại dịch COVID-19, tình hình vận tải, viễn thông và du lịch của nước ta đều có xu hướng giảm so với năm ngoái.

Tình hình vận tải, viễn thông và du lịch năm 2021 - Ảnh 1