Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2012

Theo Tổng cục Hải quan

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 (từ 01/10 đến 15/10) đạt 9,79 tỷ USD, tăng 1,8% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 9/2012.

Với kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tháng 10/2012 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2012 đạt 176,85 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, xuất khẩu đạt gần 88,2 tỷ USD, tăng 18,5% và nhập khẩu là 88,66 tỷ USD, tăng 6,8%.

 

Biểu đồ: Diễn biến tình hình xuất khẩu, nhập khẩu theo kỳ từ ngày 01/01 đến ngày 15/10/2012

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 01/10 đến ngày 15/10/2012 - Ảnh 1

Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10 thâm hụt 539 triệu USD. Như vậy, tính đến hết ngày 15/10/2012 nhập siêu của cả nước là 463 triệu USD, bằng 0,5% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2012 đạt 4,63 tỷ USD, giảm 6,5% so với 15 ngày cuối tháng 9/2012.

Trong nửa đầu tháng 10/2012, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm 321 triệu USD so với 15 ngày cuối tháng 9/2012, trong đó giảm mạnh nhất là các nhóm hàng: máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng giảm 51 triệu USD; điện thoại các loại & linh kiện giảm 43 triệu USD; đá quý, kim loại quý & sản phẩm giảm 43 triệu USD; dệt may giảm 35 triệu USD; gạo giảm 34 triệu USD;…

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày

01/01/2012-15/9/2012 và so với cùng kỳ năm 2011

 

Đơn vị tính: Kim ngạch: Triệu USD, Tốc độ tăng:%

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/1-15/10/2012

So với cùng kỳ năm 2011

Kim ngạch tăng

Tốc độ tăng

Tổng kim ngạch

88.195

13.770

18,5

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

48.634

12.934

36,2

1

Hàng dệt, may

11.784

803

7,3

2

Điện thoại các loại và linh kiện

9.241

4.661

101,8

3

Dầu thô

6.618

806

13,9

4

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

5.692

2.398

72,8

5

Giày dép các loại

5.459

600

12,3

6

Hàng thủy sản

4.740

103

2,2

7

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

4.359

1.292

42,1

8

Phương tiện vận tải và phụ tùng:

3.586

1.751

95,4

9

Gỗ và sản phẩm gỗ

3.560

572

19,1

10

Cà phê

2.957

722

32,3

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt gần 2,67 tỷ USD, giảm 5,5% so với 15 ngày cuối tháng 9/2012, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của  khối FDI từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2012 lên 48,63 tỷ USD, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 55,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 10/2012 đạt gần 5,17 tỷ USD, tăng 10,6%  so với 15 ngày cuối tháng 9/2012.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 10/2012 tăng 495 triệu USD so với nửa cuối tháng 9/2012; trong đó, phương tiện vận tải & phụ tùng tăng 158 triệu USD; sắt thép các loại tăng 107 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 78 triệu USD; xăng dầu tăng 74 triệu USD…

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày

01/01/2012-15/10/2012 và so với cùng kỳ năm 2011

Đơn vị tính: Kim ngạch: Triệu USD, Tốc độ tăng:%

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/1-15/10/2012

So với cùng kỳ năm 2011

Kim ngạch tăng

Tốc độ tăng

Tổng kim ngạch

88.659

5.620

6,8

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

46.383

9.022

24,1

1

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

12.707

695

5,8

2

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

9.962

4.287

75,5

3

Xăng dầu các loại:

7.471

-648

-8,0

4

Vải các loại

5.364

81

1,5

5

Hàng hóa khác

5.160

-289

-5,3

6

Sắt thép các loại:

4.809

-163

-3,3

7

Chất dẻo nguyên liệu

3.752

75

2,0

8

Điện thoại các loại và linh kiện

3.701

1.859

100,9

9

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

2.412

80

3,4

10

Hóa chất

2.211

125

6,0

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 2,78 tỷ USD, tăng 9,3% so với 15 ngày cuối tháng 9/2012, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2012 lên 46,38 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 52,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.