Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2012

Theo Tổng cục Hải quan

(Tài chính) Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 (từ 01/11 đến 15/11) đạt 9,71 tỷ USD, giảm 7,5% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 10/2012.

Với kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tháng 11/2012 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2012 đạt 197,28 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, xuất khẩu đạt 98,55 tỷ USD, tăng 18,7% và nhập khẩu là 98,73 tỷ USD, tăng 6,4%.

Biểu đồ : Diễn biến tình hình xuất khẩu, nhập khẩu theo kỳ từ ngày 01/01 đến ngày 15/11/2012

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ ngày 01/11 đến ngày 15/11/2012 - Ảnh 1

Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11 thâm hụt 283 triệu USD. Như vậy, tính đến hết ngày 15/11/2012 nhập siêu của cả nước là 175 triệu USD, bằng 0,2% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2012 đạt 4,72 tỷ USD, giảm 15,6% so với 15 ngày cuối tháng 10/2012.

Trong nửa đầu tháng 11/2012, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm 869 triệu USD so với 15 ngày cuối tháng 10/2012, trong đó giảm mạnh nhất là các nhóm hàng: điện thoại các loại & linh kiện giảm 208 triệu USD, hàng dệt may giảm 97,5 triệu USD, hàng thủy sản giảm 86,1 triệu USD, gạo giảm 81,4 triệu USD, sắt thép giảm 38,5 triệu USD, xăng dầu giảm 37,2 triệu USD, giày dép giảm 35,1 triệu USD,…

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày

01/01/2012-15/11/2012 và so với cùng kỳ năm 2011

Đơn vị tính: Kim ngạch: Triệu USD, Tốc độ tăng:%

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/01-15/11/2012

So với cùng kỳ năm 2011

Kim ngạch tăng

Tốc độ tăng

Tổng kim ngạch

98.555

15.538

18,7

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

54.718

14.269

35,3

1

Hàng dệt. may

13.090

944

7,8

2

Điện thoại các loại & linh kiện

10.674

5.139

92,8

3

Dầu thô

7.302

986

15,6

4

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện

6.502

2.645

68,6

5

Giày dép các loại

6.143

687

12,6

6

Hàng thủy sản

5.331

94

1,8

7

Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác

4.843

1.381

39,9

8

Gỗ & sản phẩm gỗ

3.982

636

19,0

9

Phương tiện vận tải & phụ tùng

3.916

1.849

89,4

10

Gạo

3.247

-96

-2,9

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 2,77 tỷ USD, giảm 16,2% so với 15 ngày cuối tháng 10/2012, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của  khối FDI từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2012 lên 54,72 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 55,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 11/2012 đạt gần 5,0 tỷ USD, tăng nhẹ 1,6%  so với 15 ngày cuối tháng 10/2012.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 11/2012 tăng 76,4 triệu USD so với nửa cuối tháng 10/2012; trong đó, phương tiện vận tải & phụ tùng tăng 81,6 triệu USD, xăng dầu tăng 68,1 triệu USD, thức ăn gia súc & nguyên liệu tăng 47,9 triệu USD, lúa mì tăng 29,9 triệu USD, sắt thép tăng 16,3 triệu USD, ô tô nguyên chiếc tăng 15,3 triệu USD,…Tuy nhiên, một số mặt hàng trong kỳ có kim ngạch giảm như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 58,9 triệu USD, nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày giảm 50,4 triệu USD, điện thoại các loại & linh kiện giảm 23,8 triệu USD, phân bón các loại giảm 18,6 triệu USD, dược phẩm giảm 18,5 triệu USD,…

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày

01/01/2012-15/11/2012 và so với cùng kỳ năm 2011

Đơn vị tính: Kim ngạch: Triệu USD, Tốc độ tăng:%

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/01-15/11/2012

So với cùng kỳ năm 2011

Kim ngạch tăng

Tốc độ tăng

Tổng kim ngạch

98.730

5.937

6,4

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

52.037

10.006

23,8

1

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

13.989

735

5,5

2

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện

11.332

4.725

71,5

3

Nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày

10.782

-20

4,8

4

Xăng dầu các loại

8.064

-879

-9,8

5

Sắt thép các loại

5.258

-367

-6,5

6

Điện thoại các loại & linh kiện

4.217

2.087

98,0

7

Chất dẻo nguyên liệu

4.171

59

1,4

8

Hóa chất

2.445

111

4,8

9

Kim loại thường khác

2.271

-107

-4,5

10

Sản phẩm hóa chất

2.137

58

2,8

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 2,76 tỷ USD, giảm 4,1% so với 15 ngày cuối tháng 10/2012, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm đến hết ngày 15/11/2012 lên 52,04 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 52,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.