Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2012

Theo Tổng cục Hải quan

(Tài chính) Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12 (từ 01/12 đến 15/12) đạt 9,42 tỷ USD, giảm 10,4% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2012.

Với kết quả đạt được trong 15 ngày đầu tháng 12/2012 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2012 đạt 217,47 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, xuất khẩu đạt 108,94 tỷ USD, tăng 18,5% và nhập khẩu là 108,53 tỷ USD, tăng 6,5%.

Biểu đồ : Diễn biến tình hình xuất khẩu, nhập khẩu theo kỳ từ ngày 01/01 đến ngày 15/12/2012

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa từ ngày 01/12 đến ngày 15/12/2012 - Ảnh 1

Cán cân thương mại hàng hoá của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12 thâm hụt 40 triệu USD. Như vậy, tính đến hết ngày 15/12/2012 cả nước xuất siêu 412 triệu USD.

Về xuất khẩu:

Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2012 đạt 4,69 tỷ USD, giảm 16,5% so với 15 ngày cuối tháng 11/2012.

Trong nửa đầu tháng 12/2012, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm 924 triệu USD so với 15 ngày cuối tháng 11/2012, trong đó giảm mạnh nhất là các nhóm hàng: dầu thô giảm 280 triệu USD, điện thoại các loại & linh kiện giảm 113,6 triệu USD, máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 70,1 triệu USD, phương tiện vận tải & phụ tùng giảm 66,6 triệu USD, hàng thủy sản giảm 54,4 triệu USD, gạo giảm 43,4 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng giảm 40,3 triệu USD, giày dép giảm 30,3 triệu USD,…

Bảng 1: Kim ngạch xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày
01/01/2012-15/12/2012 và so với cùng kỳ năm 2011

Đơn vị tính: Kim ngạch: Triệu USD, Tốc độ tăng:%

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/1-15/12/2012

So với cùng kỳ năm 2011

Kim ngạch tăng

Tốc độ tăng

Tổng kim ngạch

108.943

16.988

18,5

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

60.664

15.349

33,9

1

Hàng dệt. may

14.367

1.014

7,6

2

Điện thoại các loại & linh kiện

11.901

5.458

84,7

3

Dầu thô

7.926

1.017

14,7

4

Máy vi tính. sản phẩm điện tử & linh kiện

7.392

2.981

67,6

5

Giày dép các loại

6.879

722

11,7

6

Hàng thủy sản

5.829

31

0,5

7

Máy móc. thiết bị. dụng cụ phụ tùng khác

5.296

1.372

35,0

8

Gỗ và sản phẩm gỗ

4.416

694

18,6

9

Phương tiện vận tải & phụ tùng

4.309

2.052

90,9

10

Gạo

3.563

39

1,1


Trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ này đạt 2,76 tỷ USD, giảm 13,1% so với 15 ngày cuối tháng 11/2012, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của  khối FDI từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2012 lên 60,66 tỷ USD, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 55,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu:

Trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2012 đạt 4,73 tỷ USD, giảm 3,5%  so với 15 ngày cuối tháng 11/2012.

Kim ngạch nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 12/2012 giảm 174 triệu USD so với nửa cuối tháng 11/2012; trong đó, xăng dầu các loại giảm 156,7 triệu USD, nguyên phụ liệu phục vụ ngành dệt may da giày giảm 65,2 triệu USD, máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng giảm 50 triệu USD, sắt thép giảm 42,4 triệu USD, hóa chất & sản phẩm giảm 35,7 triệu USD, …Tuy nhiên, một số mặt hàng trong kỳ có kim ngạch tăng như: khí đốt hóa lỏng tăng 44,1 triệu USD, đậu tương tăng 39,4 triệu USD, kim loại thường tăng 22,6 triệu USD, …

Bảng 2: Kim ngạch nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất từ ngày
01/01/2012-15/12/2012 và so với cùng kỳ năm 2011

Đơn vị tính: Kim ngạch: Triệu USD, Tốc độ tăng:%

Stt

Tên hàng

Kim ngạch từ 01/01-15/12/2012

So với cùng kỳ năm 2011

Kim ngạch tăng

Tốc độ tăng

Tổng kim ngạch

108.531

6.648

6,5

Trong đó: Doanh nghiệp FDI

57.092

10.633

22,9

1

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

15.315

712

4,9

2

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện

12.438

4,962

66,4

3

Nguyên phụ liệu ngành dệt may da giày

11.890

236

3,7

4

Xăng dầu các loại

8.626

-953

-9,9

5

Sắt thép các loại

5.726

-396

-6,5

6

Điện thoại các loại & linh kiện

4.722

2,274

92,9

7

Chất dẻo nguyên liệu

4.568

25

0,5

8

Hóa chất

2.666

101

3,9

9

Kim loại thường khác

2.526

-76

-2,9

10

Sản phẩm hóa chất

2.348

60

2,6

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 2,45  tỷ USD, giảm 5,9% so với 15 ngày cuối tháng 11/2012, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2012 lên 57,09 tỷ USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 52,6% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.