Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2013

Theo gso.gov.vn

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10/2013 ước tính đạt 11,7 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2012. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 10 tháng ước tính đạt 108 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 35,9 tỷ USD, tăng 3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 72,1 tỷ USD, tăng 22,3%. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 10 tháng tăng cao chủ yếu ở khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với các mặt hàng như: Điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại các loại và linh kiện, hàng dệt may...

Trong các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu 10 tháng qua, một số mặt hàng có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Điện thoại các loại và linh kiện đạt 17,7 tỷ USD, tăng 76,1%; hàng dệt, may đạt 14,8 tỷ USD, tăng 18,7%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 8,7 tỷ USD, tăng 41,5%; giày dép đạt 6,7 tỷ USD, tăng 14,5%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,4 tỷ USD, tăng 15,4%; túi xách, ví, va li, mũ, ô dù đạt 1,5 tỷ USD, tăng 25,6%.

Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá là: Thủy sản đạt 5,4 tỷ USD, tăng 6,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 4,2 tỷ USD, tăng 10,3%; sản phẩm từ chất dẻo đạt 1,5 tỷ USD, tăng 12,8%; hạt điều đạt 1,4 tỷ USD, tăng 9,6%; rau quả đạt 0,8 tỷ USD, tăng 23,4%. Kim ngạch xuất khẩu dầu thô, gạo, cao su và than đá giảm so với cùng kỳ năm 2012, trong đó dầu thô đạt 5,9 tỷ USD, giảm 14,2%; gạo đạt 2,6 tỷ USD, giảm 16,9%; cao su đạt 2 tỷ USD, giảm 13,7%; xăng dầu đạt 1 tỷ USD, giảm 37,1%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 10/2013 ước tính đạt 11,9 tỷ USD, tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 10 tháng đạt 108,2 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2012, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nước đạt 46,2 tỷ USD, tăng 3,5%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 62 tỷ USD, tăng 25,7%.

Trong 10 tháng qua, một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Điện tử máy tính và linh kiện đạt 15 tỷ USD, tăng 40,2%; vải đạt 6,8 tỷ USD, tăng 18,2%; chất dẻo đạt 4,8 tỷ USD, tăng 18,9%; nguyên phụ liệu dệt may, giày, dép đạt 3,1 tỷ USD, tăng 17,7%; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 2,7 tỷ USD, tăng 36,6%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng khá là: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 14,9 tỷ USD, tăng 11,4%; sắt thép đạt 5,6 tỷ USD, tăng 10,7%; sản phẩm hóa chất đạt 2,3 tỷ USD, tăng 11%. Một số mặt hàng nhập khẩu có kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước là: Xăng dầu đạt 5,8 tỷ USD, giảm 25,5%; cao su đạt 558 triệu USD, giảm 16,9%; dầu mỡ động thực vật đạt 551 triệu USD, giảm 13,6%; xe máy đạt 388 triệu USD, giảm 24,1%.

Trong chín tháng năm nay, xuất siêu hàng hóa thực hiện là 13 triệu USD; tháng Mười nhập siêu ước tính 200 triệu USD. Tính chung 10 tháng, nhập siêu 187 triệu USD, bằng 0,2% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 10,3 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 10,1 tỷ USD.