Tính ưu việt khi cấp căn cước cho trẻ em

Ngày 1/7, Luật Căn cước 2023 chính thức có hiệu lực, công an toàn quốc triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước cho công dân dưới 6 tuổi, từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi, từ 14 tuổi trở lên và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Xem thêm

Theo chinhphu.vn

Video nổi bật