Tổng cục Thuế hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn của hộ, cá nhân kinh doanh

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Tiếp thu ý kiến và thông tin của một số địa phương và cơ quan báo chí phản ánh về một số bất cập sau khi Công văn số 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 được ban hành để triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Tổng cục Thuế hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn của hộ, cá nhân kinh doanh
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, dư luận cho rằng việc hướng dẫn thi hành quy định tính mức thuế khoán ổn định cho năm 2015 cho các hộ kinh doanh cá thể được thực hiện từ ngày 01/01/2015 đã gây khó khăn cho người dân trong việc kinh doanh và nộp thuế.

Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng Cục Thuế khẩn trương rà soát lại các nội dung được đề cập tại Công văn số 17526/BTC-TCT. Trên cơ sở kết quả rà soát, ngay trong ngày 16/12/2014, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 5603/TCT-CS chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nội dung công văn nêu rõ "Việc sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân kinh doanh tiếp tục được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính".

Nội dung công văn: 1663764(1).PDF