Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 336,48 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến 15/6/2024, quy mô kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta đạt 336,48 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 172,78 tỷ USD, nhập khẩu đạt 163,7 tỷ USD, cán cân thương mại đạt thặng dư 9,08 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu cả nước đạt 336,48 tỷ USD - Ảnh 1

Theo baokiemtoan.vn