Tổng quan dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025

Theo nhandan.vn

Mới đây, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đầu tư xây dựng khoảng 729km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công.

Tổng quan dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 - Ảnh 1