TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu 120.000 đồng phí đường bộ với xe máy 100 phân khối

Theo giaothongvantai.com.vn

(Tài chính) Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh cho biết, tháng 10/2014 sẽ phối hợp với Sở Tài chính hoàn chỉnh đề án thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện với xe mô tô.

TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu 120.000 đồng phí đường bộ với xe máy 100 phân khối
TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu 120.000 đồng phí đường bộ với xe máy 100 phân khối. Nguồn: internet
Theo đó, các nội dung cần điều chỉnh, bổ sung đề án như: các giải pháp vận động, tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm; tổ dân phố chịu trách nhiệm thu tại từng hộ gia đình; nguồn thu của quận, huyện sẽ sử dụng để đầu tư cho giao thông, bảo trì đường bộ tại địa phương; cơ chế kiểm tra, giám sát nguồn thu, hạch toán nguồn thu và mối quan hệ giữa quỹ bảo trì đường bộ với quận, huyện, phường, xã, thị trấn; tổ chức các buổi họp lấy ý kiến góp ý của phường xã thị trấn với sự tham dự của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải có trình UBND thành phố đề án thu phí bảo trì đường bộ đối với môtô (xe máy) trên địa bàn Thành phố Theo đó, loại xe có dung tích xylanh đến 100cm3 mức phí đề xuất là 50.000 đồng/năm (giảm 10.000 đồng so với đề xuất trước đây), loại trên 100cm3 - 175cm3 là 120.000 đồng/năm (giảm 30.000 đồng), loại trên 175cm3 là 150.000 đồng/năm, loại xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ một xylanh mức phí đề xuất là 2.160.000 đồng/năm. TP. Hồ Chí Minh dự kiến không thu phí đường bộ với xe máy điện.

UBND cấp xã, phường, thị trấn chỉ đạo tổ dân phố sẽ hướng dẫn kê khai phí sử dụng đường bộ đối với môtô trên địa bàn. Căn cứ tờ khai của người sử dụng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm sẽ thu phí và phát biên lai thu phí.