Huy động mọi nguồn lực để chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon ngành Giao thông vận tải

Huy động mọi nguồn lực để chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon ngành Giao thông vận tải

Ngày 22/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải. Chương trình đề ra lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh với từng phương thức vận tải, đồng thời yêu cầu huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành Giao thông vận tải từ nay đến năm 2050.
Chương trình làm việc ngày 24/5/2022, Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV

Chương trình làm việc ngày 24/5/2022, Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV

Trong Chương trình ngày làm việc thứ hai (24/5/2022), Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo...
Các Bộ, ngành “than” Covid-19 gây khó cho giải ngân đầu tư công vốn vay nước ngoài

Các Bộ, ngành “than” Covid-19 gây khó cho giải ngân đầu tư công vốn vay nước ngoài

Tại Hội nghị với các bộ, ngành về giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ 8 tháng đầu năm do Bộ Tài chính tổ chức sáng nay (26/8/2020), hầu hết các bộ, ngành đều phàn nàn về đại dịch Covid-19 - một trong những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến quá trình giải ngân đầu tư công vốn vay nước ngoài thời gian qua.