Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải khắc phục thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài chính công

Kiến nghị Bộ Giao thông vận tải khắc phục thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài chính công

Thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã kiến nghị Bộ GTVT và các đơn vị phải xử lý tài chính hàng chục tỷ đồng thông qua điều chỉnh sổ kế toán, điều chỉnh Báo cáo quyết toán nhằm khắc phục những thiếu sót trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.
Huy động mọi nguồn lực để chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon ngành Giao thông vận tải

Huy động mọi nguồn lực để chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon ngành Giao thông vận tải

Ngày 22/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành Giao thông vận tải. Chương trình đề ra lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh với từng phương thức vận tải, đồng thời yêu cầu huy động tối đa mọi nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, chuyển đổi năng lượng xanh trong ngành Giao thông vận tải từ nay đến năm 2050.
Chương trình làm việc ngày 24/5/2022, Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV

Chương trình làm việc ngày 24/5/2022, Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV

Trong Chương trình ngày làm việc thứ hai (24/5/2022), Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo...