TP.Hồ Chí Minh: Phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường

Theo Sở Tài chính Hồ Chí Minh

(Tài chính) Ngày 25/12/2012, Ủy ban Nhân dân (UBND) TP.Hồ Chí Minh có Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường.

TP.Hồ Chí Minh: Phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo đó, UBND TP.Hồ Chí Minh quy định phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường như sau:

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thay thế thuế nhà, đất) là khoản thu ngân sách phường – xã, thị trấn hưởng 100%. Thời gian áp dụng: trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2015.

- Thuế bảo vệ môi trường là khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; ngân sách cấp thành phố hưởng 100% số thu được phân chia. Thời gian áp dụng: trong giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2015.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký; bổ sung Quy định về phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn ổn định ngân sách năm 2011 – 2015 (ban hành kèm theo Quyết định số 82/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2011).